Mantelzorg

Bent u mantelzorger en wilt u tijdelijk uw mantelzorgtaken overdragen aan iemand anders? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of vanwege een ziekenhuisopname? Dat kan met vervangende mantelzorg. Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om regelzaken uit handen te nemen. Deze zorg vergoeden wij vanuit onze aanvullende pakketten. U kunt deze zorg inzetten als u mantelzorg ontvangt. Of als u mantelzorger bent.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit is iemand waarmee u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis.

Wat houdt vervangende mantelzorg in?

De vervangende mantelzorg is voor minimaal 1 dag. En wordt geleverd door een organisatie waarmee wij een contract hebben. 

Hoe vraagt u vervangende mantelzorg aan?

Neem contact op met onze IZA zorgadviseurs op 088 - 131 16 13. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Onze adviseurs kunnen u adviseren en ondersteunen bij vragen over mantelzorg.

Vraag vervangende mantelzorg op tijd aan

Wij adviseren u vervangende mantelzorg zover mogelijk van te voren aan te vragen. Zo heeft de zorgaanbieder de tijd om de vervangende mantelzorg zorgvuldig te organiseren. Vraagt u voor de eerste keer mantelzorg aan? Doe dit dan 8 weken voordat u of uw mantelzorger weggaat.

Vergoeding mantelzorg vanuit uw aanvullende verzekering

De hoogte van de vergoeding voor vervangende mantelzorg door een gecontracteerde zorgaanbieder is afhankelijk van uw aanvullende pakket:

Aanvullende verzekering Vergoeding vervangende mantelzorg
Extra Zorg 1 Maximaal 5 dagen per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal 7 dagen per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal 21 dagen per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal 21 dagen per jaar
Classic Comfort Maximaal 21 dagen per jaar

Gaat u zonder verwijzing van de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling naar een organisatie die vervangende mantelzorg biedt? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning en helpt u bij het regelen van zorg, welzijn en financiën. Zo nemen zij u lastig regelwerk uit handen. Ook geven zij advies en verwijzen u naar de juiste organisaties. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorger bent, maar ook als u mantelzorg ontvangt.

Vergoeding mantelzorgmakelaar

U krijgt mogelijk een vergoeding voor een gecontracteerde mantelzorgmakelaar vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars. U hebt een verwijzing van onze IZA zorgadviseurs nodig. Zij zijn te bereiken op 088 - 131 16 13. Zonder verwijzing krijgt u de kosten van de (gecontracteerde) mantelzorgmakelaar niet vergoed.      

Aanvullende verzekering Vergoeding mantelzorgmakelaar
Extra Zorg 1 Maximaal € 250 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 500 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 750 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 750 per jaar
Classic Comfort Maximaal € 750 per jaar


Informatie over mantelzorg

Zoekt u meer informatie over mantelzorg? Wij maken u wegwijs in de mantelzorg. Ook geven we u tips en adviezen over hoe u mantelzorg met uw werk kunt combineren. En hoe u ervoor kunt zorgen dat u niet overbelast raakt.

Bekijk meer informatie over mantelzorg.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA