Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u uit uw basisverzekering een vergoeding voor een gebitsprothese, zoals kunstgebit of klikgebit. Ook krijgt u een vergoeding voor het repareren en het opvullen (rebasen) van de gebitsprothese.

Vergoeding kunstgebit vanuit de basisverzekering

 • Uitneembare volledige gebitsprothese (volledig kunstgebit), voor boven- en/of onderkaak
 • Reparatie en het opvullen (rebasen) van uw gebitsprothese.
 • Een kunstgebit op implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Dit valt onder bijzondere tandheelkunde en orthodontie.
Verzekering Vergoeding kunstgebit (gebitsprothese)
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Eigen bijdrage

U betaalt voor een kunstgebit een wettelijke eigen bijdrage:

 • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
 • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak
 • 25% van de kosten voor een normale gebitsprothese
 • 10% van de kosten voor het repareren en rebasen van uw gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor het plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak (code J50)

Vergoeding kunstgebit vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage voor de gebitsprothese (volledig kunstgebit). Deze vergoeding is niet voor het eigen risico.

Onder de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage valt:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor uw volledig kunstgebit
 • de wettelijke eigen bijdragen die gelden voor de behandelingen die uw tandarts in rekening mag brengen in combinatie met de plaatsing van een volledig kunstgebit
 • de wettelijke eigen bijdrage voor de mesostructuur (drukknopen, steggen), die geldt bij een volledig kunstgebit op implantaten
 • de wettelijke eigen bijdrage die geldt voor het opvullen (rebasen) en repareren van uw volledig kunstgebit


Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 20% vergoeding van de eigen bijdrage uit de basisverzekering tot max € 250
IZA Extra Zorg 3 50% vergoeding van de eigen bijdrage uit de basisverzekering tot max € 250
IZA Extra Zorg 4 100% vergoeding van de eigen bijdrage uit de basisverzekering
IZA Classic Comfort 20% vergoeding van de eigen bijdrage uit de basisverzekering

 

Toestemming kunstgebit

U moet vooraf toestemming vragen aan IZA als de totale kosten (inclusief techniekkosten) voor het kunstgebit (gebitsprothese) hoger zijn dan:

 • € 675 voor een boven- of onderkaak;
 • € 1.350 voor een boven- en onderkaak samen.

U hebt ook vooraf toestemming nodig als u uw kunstgebit binnen 5 jaar na aanschaf wilt vervangen.

Hebt u een gebitsprothese nodig? Dan kunt u hiervoor naar een tandarts of tandprotheticus gaan. Met Vergelijk en Kies vindt u tandartsen en gecontracteerde tandprothetici.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U bent een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd van:

 • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
 • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak
 • 25% van de kosten voor een normale gebitsprothese
 • 10% van de kosten voor het repareren en rebasen van uw gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor het plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak (code J50)

Trekken van tanden en kiezen

Wanneer u een kunstgebit krijgt, dan worden hiervoor tanden en kiezen getrokken. Dit valt niet onder de vergoeding in uw basisverzekering. Hebt u een aanvullende (tandarts)verzekering? Dan kunt u deze kosten (deels) vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze? En gaat u naar een zorgaanbieder die voor deze zorg geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA