U wilt zelf natuurlijk graag weten hoe het is met uw gezondheid. Daarom vergoeden wij een gezondheidstest vanuit de aanvullende verzekering.

Wat is een gezondheidstest?

De integrale medische gezondheidstest heeft als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. U krijgt een advies op basis van de uitslag van de gezondheidstest. De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • meten van bloeddruk, buikomvang en BMI (Body Mass Index)
 • bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • longfunctietest
 • visusonderzoek
 • schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:

 • audiologische screening
 • fietstest
 • persoonlijk leefstijlgesprek

U hebt geen recht op vergoeding van kosten voor:

 • preventief medisch onderzoek naar kanker of ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is
 • preventief medisch onderzoek als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet
 • MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans

Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de gezondheidstest.


Bijzonderheden

De kosten worden niet vergoed als de gezondheidstest onderdeel is van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO), volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet.


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Als u uw huisarts vraagt om uw gezondheid te onderzoeken, dan valt het huisartsconsult onder uw basisverzekering. Let op: vraagt uw huisarts in overleg met u bijvoorbeeld bloed- en/of urineonderzoek aan? Dan vallen de kosten hiervan wel onder uw eigen risico. Als de gezondheidstest een onderdeel is van een Preventief Medisch Onderzoek komen de kosten voor rekening van de werkgever.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren 
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren    
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren

 

De kosten die na vergoeding overblijven betaalt u zelf.

Andere zorgaanbieder

Gaat u naar een andere zorgaanbieder dan een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door ons aangewezen zorgaanbieder? Dan betaalt u de kosten voor een gezondheidstest zelf.

Preventief Medisch Onderzoek 

Als de gezondheidstest een onderdeel is van een Preventief Medisch Onderzoek wordt dit niet door ons vergoed. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA