Vergoeding-apotheek
Haalt u een geneesmiddel bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening van de apotheek. En voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten van een geneesmiddel

Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek. Dit bedrag komt bovenop de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:

  • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • het samenstellen van het medicijn

Dus:

 

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Krijgt u een geneesmiddel voor de eerste keer? Of is het langer dan een jaar geleden dat u een geneesmiddel hebt gebruikt? Dan geeft uw apotheker u een uitgebreide voorlichting over het medicijn. Dit noemen we een 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. De apotheker vertelt u hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota of declaratie.

Datum begeleidingsgesprek en geneesmiddel op uw vergoedingenoverzicht

De kosten van uw geneesmiddel kunnen met een andere datum op uw vergoedingenoverzicht staan dan de kosten van het begeleidingsgesprek. Wij leggen u uit hoe dit kan:

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor uw geneesmiddel naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het geneesmiddel in het systeem in. Dit is de datum die u op uw vergoedingenoverzicht terugziet voor de kosten van het geneesmiddel.
  • U haalt het geneesmiddel op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie vindt een begeleidingsgesprek plaats. De kosten voor dit gesprek staan dan met de datum 20 mei op uw vergoedingenoverzicht.

Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheek.

Eigen risico

Krijgt u een voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u hiervoor geen eigen risico. Voor de terhandstellingskosten en de kosten voor het begeleidingsgesprek geldt uw eigen risico wel. Als u nog eigen risico open hebt staan, dan krijgt u hiervoor apart een rekening van ons.

Verschillende tarieven

U betaalt voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is terhandstellingskosten. En voor elk nieuwe geneesmiddel de kosten voor het begeleidingsgesprek. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief bij de eerste keer dat u een medicijnen krijgt ongeveer € 12. Maar dit bedrag kan lager of soms ook veel hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

  • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • uw geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem

Meer weten?

Voor meer informatie over de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek kunt u terecht bij uw apotheker.