Vergoeding-apotheek

Als u een geneesmiddel nodig hebt, wilt u natuurlijk weten wat u vergoed krijgt. En wat u eventueel zelf moet betalen. Dit hangt van een aantal zaken af. Onder andere van het soort geneesmiddel dat u kiest en uw keuze voor een apotheek.

Welke geneesmiddelen krijgt u vergoed?

U krijgt geneesmiddelen meestal gewoon vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op www.medicijnkosten.nl ziet u of uw geneesmiddel in het GVS is opgenomen. En welke voorwaarden er voor vergoeding gelden. Ook ziet u of er voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Let op: voor onderstaande geneesmiddelen gelden aparte voorwaarden

Eigen risico voor geneesmiddelen

U betaalt voor bepaalde geneesmiddelen geen eigen risico. Kosten van de dienstverlening van uw apotheek, zoals terhandstellingskosten, vallen wel onder uw eigen risico. Hieronder ziet u wanneer uw eigen risico geldt.

Hiervoor betaalt u geen eigen risico:

En hiervoor wel:

  • Geneesmiddelen die niet vallen onder het voorkeursbeleid
  • Terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek

Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit staat los van uw eigen risico. U kunt vanuit de meeste aanvullende verzekeringen bij IZA een vergoeding krijgen voor deze eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering Vergoeding eigen bijdrage
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 1.250 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per jaar

Keuze voor een apotheek

Bij gecontracteerde apotheken krijgt u maximaal 100% van de kosten van uw geneesmiddelen vergoed. Gaat u naar een apotheek waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u vaak een lagere vergoeding. U vindt alle gecontracteerde apotheken in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor een vergoeding

Voor de geneesmiddelen in het Reglement Farmaceutische Zorg (pagina 3) en op maat gemaakte medicijnen hebt u vooraf onze toestemming nodig. Anders krijgt u geen vergoeding. Voor het aanvragen van deze toestemming kan uw arts een artsenverklaring invullen. U kunt deze verklaring meenemen naar uw apotheek.

Gaat u naar een apotheek die een contract met ons heeft? Dan beoordeelt uw apotheek aan de hand van de artsenverklaring en het recept of u toestemming krijgt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde apotheek? Dan moet u zelf toestemming aanvragen.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice helpt u graag

De vergoeding van medicijnen is best ingewikkeld. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook onze klantenservice bellen. Vraag het Z-index artikelnummer van het geneesmiddel op bij uw zorgaanbieder of apotheek. Dan kunnen we u meteen helpen. Alvast bedankt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA