Geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel nodig hebt, wilt u natuurlijk weten wat u vergoed krijgt. En wat u eventueel zelf moet betalen. Dit hangt van een aantal zaken af. Onder andere van uw basisverzekering en uw keuze voor een apotheek.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice helpt u graag

De vergoeding van medicijnen is best ingewikkeld. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook onze klantenservice bellen. Houdt u wel uw Z-indexnummer bij de hand? Dit nummer vindt u op uw medicijndoosje of kunt u vragen aan uw apotheek. Dan kunnen we u meteen helpen. Alvast bedankt.

Hier hangt uw vergoeding van af


Krijgt u het geneesmiddel vergoed uit de basisverzekering?

Als u een geneesmiddel nodig hebt, krijgt u dat meestal gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. Op www.medicijnkosten.nl kunt u zien of uw geneesmiddel in het GVS is opgenomen. En welke voorwaarden voor vergoeding er gelden. Ook leest u of u voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt. Het bedrag dat overblijft telt mee voor het eigen risico. 


Naar welke apotheek gaat u?

Gaat u naar een apotheek waarmee wij een contract hebben? Dan krijgt u een hogere vergoeding. 

Basisverzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief


Met welke apotheken hebben wij een contract?

Dat ziet u in Vergelijk en Kies. Zoek op Apotheken.

Krijgt u de eigen bijdrage vergoed uit uw aanvullende verzekering?

De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden de wettelijke eigen bijdrage die voor sommige geneesmiddelen geldt.

Aanvullende verzekering Vergoeding eigen bijdrage
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 1.250 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per jaar


Is het geneesmiddel een voorkeursgeneesmiddel?

IZA heeft een voorkeursbeleid (preferentiebeleid). Dit betekent dat wij van bepaalde geneesmiddelen alleen de variant met de laagste prijs vergoeden. Dit noemen we het voorkeursgeneesmiddel. Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat. U kunt dit ook zelf opzoeken in ons Reglement farmaceutische zorg.


Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn?

Vanaf 1 januari 2016 mogen alle zorgverzekeraars samen bepalen of zij een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding) vergoeden. En onder welke voorwaarden. Wij hebben samen met andere zorgverzekeraars een overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen opgesteld. Hierin ziet u welke op maat gemaakte medicijnen wij in 2017 nog vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? Bespreek dan met uw arts of apotheker welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Lees meer over op maat gemaakte medicijnen

Hoe hoog zijn de kosten van de dienstverlening van de apotheek?

Als u een geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u ook voor de dienstverlening. Het gaat dan om terhandstellingskosten en de kosten voor het begeleidingsgesprek. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek en per tijdstip. Bij de eerste levering zullen deze kosten hoger zijn. En bijvoorbeeld ook als u het geneesmiddel in het weekend of 's avonds haalt.

Lees meer over de kosten van de dienstverlening

Hebt u nog eigen risico openstaan?

Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen.

Hiervoor geldt het eigen risico:

 • Geneesmiddelen die niet vallen onder het voorkeursbeleid
 • Terhandstellingskosten en het begeleidingsgesprek

En hiervoor niet:

 • Voorkeursgeneesmiddelen
 • Wettelijke eigen bijdragen

Voorbeeld 1: Geneesmiddel bij een gecontracteerde apotheek

Sanne heeft haar geneesmiddel voor de eerste keer opgehaald bij een gecontracteerde apotheek. Ze heeft een rekening van € 28 gekregen:

 • Prijs van het geneesmiddel: € 22
 • Kosten van de dienstverlening van de apotheek: € 6

Voor het geneesmiddel geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 2. Deze wettelijke eigen bijdrage moet Sanne zelf betalen. De kosten van de dienstverlening van de apotheek moet ze ook betalen, want deze kosten vallen onder het eigen risico. Dan blijft er nog een bedrag van € 20 over. Omdat het om een voorkeursgeneesmiddel gaat, hoeft ze verder geen eigen risico te betalen.

Sanne moet dus € 8 zelf betalen:

 • € 2: eigen bijdrage
 • € 6: eigen risico voor de dienstverlening van de apotheek

Wij vergoeden: € 28 - € 6 - € 2 = € 20

Voorbeeld 2: Geneesmiddel bij een niet-gecontracteerde apotheek

Mathijs heeft hetzelfde geneesmiddel opgehaald als Sanne. Het gaat ook om het eerste recept. Hij is hiervoor naar een apotheek gegaan waarmee we geen contract hebben. Mathijs kreeg ook een rekening van € 28:

 • Prijs van het geneesmiddel: € 22
 • Kosten dienstverlening apotheek: € 6

Omdat Mathijs de basisverzekering IZA Ruime Keuze heeft, krijgt hij deze kosten voor 80% vergoed. De overige 20% moet hij dus zelf betalen. Voor het geneesmiddel geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 2. Deze wettelijke eigen bijdrage moet Mathijs zelf betalen. De kosten van de dienstverlening van de apotheek moet Mathijs ook betalen, want deze kosten vallen onder het eigen risico. Omdat het om een voorkeursgeneesmiddel gaat, hoeft hij verder geen eigen risico te betalen.

Mathijs moet dus € 15 zelf betalen:

 • € 7: 25% van € 28
 • € 2: eigen bijdrage
 • € 6: eigen risico

Wij vergoeden: 75% van € 28 - € 2 (eigen bijdrage) - € 6 (eigen risico) = € 13

Toestemming

Voor een aantal geneesmiddelen hebt u vooraf toestemming (een machtiging) van IZA nodig. U vindt deze geneesmiddelen op pagina 1 van het Reglement farmaceutische zorg. Voor het aanvragen van toestemming kan uw arts een artsenverklaring invullen. Deze kunt u meenemen naar uw apotheek.

In Vergelijk en Kies vindt u een gecontracteerde apotheek of apotheekhoudend huisarts bij u in de buurt. Zoek op zorgsoort Apotheken.

Eigen bijdrage of eigen risico

U ziet op www.medicijnkosten.nl of u een eigen bijdrage moet betalen voor uw geneesmiddel. Is uw geneesmiddel een voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u geen eigen risico. Voor uw terhandstellingskosten en het begeleidingsgesprek betaalt u wel eigen risico.

Een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel

Gebruikt u een andere variant dan het voorkeursgeneesmiddel? Dan vergoeden wij deze niet. Tenzij uw arts aangeeft dat u vanwege medische noodzaak niet behandeld kunt worden met het voorkeursgeneesmiddel.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een apotheker of apotheekhoudend huisarts die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u met de basisverzekering IZA Ruime Keuze een lagere vergoeding.

Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA