Vergoeding-apotheek

Als u een geneesmiddel nodig hebt, wilt u natuurlijk weten wat u vergoed krijgt. En wat u eventueel zelf moet betalen. Dit hangt van een aantal zaken af. Onder andere van het soort geneesmiddel dat u kiest en uw keuze voor een apotheek.

Welke geneesmiddelen krijgt u vergoed?

U krijgt geneesmiddelen meestal gewoon vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op www.medicijnkosten.nl ziet u of uw geneesmiddel in het GVS is opgenomen. En welke voorwaarden er voor vergoeding gelden. Ook ziet u of er voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Let op: voor onderstaande geneesmiddelen gelden aparte voorwaarden

Eigen risico voor geneesmiddelen

U betaalt voor bepaalde geneesmiddelen geen eigen risico. Kosten van de dienstverlening van uw apotheek, zoals terhandstellingskosten, vallen wel onder uw eigen risico. Hieronder ziet u wanneer uw eigen risico geldt.

Hiervoor betaalt u geen eigen risico:

En hiervoor wel:

  • Geneesmiddelen die niet vallen onder het voorkeursbeleid
  • Terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek

Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal € 250 per jaar. Dit staat los van uw eigen risico. U kunt vanuit de meeste aanvullende verzekeringen bij IZA een vergoeding krijgen voor deze eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering Vergoeding eigen bijdrage
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 250 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per jaar

Keuze voor een apotheek

Bij gecontracteerde apotheken krijgt u maximaal 100% van de kosten van uw geneesmiddelen vergoed. Gaat u naar een apotheek waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u vaak een lagere vergoeding. U vindt alle gecontracteerde apotheken in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor een vergoeding

Voor de geneesmiddelen in het Reglement Farmaceutische Zorg (pagina 3) en op maat gemaakte medicijnen hebt u vooraf onze toestemming nodig. Anders krijgt u geen vergoeding. Voor het aanvragen van deze toestemming kan uw arts een artsenverklaring invullen. U kunt deze verklaring meenemen naar uw apotheek.

Gaat u naar een apotheek die een contract met ons heeft? Dan beoordeelt uw apotheek aan de hand van de artsenverklaring en het recept of u toestemming krijgt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde apotheek? Dan moet u zelf toestemming aanvragen.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice helpt u graag

De vergoeding van medicijnen is best ingewikkeld. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook onze klantenservice bellen. Vraag het Z-index artikelnummer van het geneesmiddel op bij uw zorgaanbieder of apotheek. Dan kunnen we u meteen helpen. Alvast bedankt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.