De vergoeding voor dieetadvies hangt af van uw basisverzekering en aanvullende verzekering. Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor dieetadvisering: voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

Dieetadvisering als onderdeel van een zorgprogramma

Hebt u diabetes type 2, COPD, of een verhoogd risico op vaatziekten? En is uw zorg hiervoor onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg)? Dan kunt u dieetadvies krijgen via dit zorgprogramma. Uw huisarts kan u vertellen of uw zorg onderdeel is van een zorgprogramma.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

maximaal 3 uur dieetadvies per kalenderjaar 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekeringen krijgt u een aanvullende vergoeding voor dieetadvies. Dieetadvies wordt vergoed tot u het maximum aantal behandeluren hebt bereikt.

Krijgt u dieetadvies als een onderdeel van een van de zorgprogramma’s? Dan hebt u geen recht op een vergoeding hiervoor uit uw aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal 2 behandeluren per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal 4 behandeluren per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal 6 behandeluren per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal 8 behandeluren per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal 2 behandeluren per jaar

 

Voor dieetadvies gaat u naar een gecontracteerde diëtist. Met Vergelijk en Kies vindt u diëtisten bij u in de buurt en ziet u direct met wie wij een contract hebben.

Wie mag de zorg verlenen bij een zorgprogramma

Krijgt u dieetadvies als onderdeel van een zorgprogramma voor diabetes type 2, COPD of VRM (vasculair risicomanagement)? Dan kunt u voor deze zorg naar een gecontracteerde zorggroep. De gecontracteerde zorggroepen vindt u in Vergelijk en Kies. U kunt dit ook navragen bij uw huisarts.

Gaat u voor een van de zorgprogramma’s naar een niet-gecontracteerde zorggroep? Dan hebt u geen recht op vergoeding.

Maakt u geen gebruik van een zorgprogramma? Dan hebt u recht op zorg verleend door individuele zorgaanbieders op grond van de betreffende zorgartikelen, zoals huisartsenzorg en dieetadvisering.

Waar mag de zorg verleend worden?

U mag behandeld worden in de praktijkruimte van de diëtist. Of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis worden behandeld als uw diëtist dit medisch noodzakelijk vindt.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen als uw dieetadvies valt onder een zorgprogramma voor diabetes type 2, COPD of VRM (vasculair risicomanagement).

Alleen basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dan krijgt u 3 uur dieetadvies per kalenderjaar vergoed. Hebt u meer behandeluren nodig, dan betaalt u deze uren zelf.

Niet-gecontracteerde diëtist

Wilt u naar een diëtist die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding en betaalt u een deel van de nota zelf. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA