In onze aanvullende verzekeringen hebt u recht op ruime vergoedingen voor preventieve zorg. U kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • Cursussen die zijn bedoeld om uw gezondheid te bevorderen en gezondheidsklachten te voorkomen, zoals een cursus die gericht is op:
  • gezonde voeding
  • eerste hulp aan kinderen
  • reanimatie
 • Cursussen die bedoeld zijn om u te leren omgaan met ziekte of een aandoening (diabetes, reuma, astma of dementie).

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering geen vergoeding voor preventieve cursussen.

Stoppen met rokenzorg krijgt u in sommige gevallen wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekeringen hebt u recht op een vergoeding voor cursussen. U krijgt een vergoeding tot het maximumbedrag is bereikt.

Aanvullende Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 125 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 150 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 200 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 250 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 75 per jaar


U kunt vanuit uw aanvullende verzekering ook een vergoeding krijgen voor valpreventie. Deze vergoeding staat los van de vergoeding voor cursussen. 

Voor cursussen die zijn bedoeld om uw gezondheid te bevorderen en gezondheidsklachten te voorkomen kunt u terecht bij:

 • Cursus Eerste hulp bij ongelukken (EHBO) door een organisatie die werkt volgens de Nederlandse richtlijnen voor EHBO;
 • De reanimatiecursus moet worden verzorgd door een instructeur of instelling die gecertificeerd is door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Voor cursussen die zijn bedoeld om u om te leren gaan met ziekte of aandoening kunt u terecht bij:

 • Thuiszorgorganisatie, GGD, RIAGG of patiëntenvereniging aangesloten bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). U vindt de patiëntenverenigingen op www.npcf.nl.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA