In uw basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor een medisch noodzakelijke besnijdenis.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt geen vergoeding voor een medisch noodzakelijke besnijdenis vanuit uw aanvullende verzekering.

Basisverzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoed
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80%
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde zorg: 100% vergoed
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100%

 

Een arts, huisarts of medisch specialist. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u een lagere vergoeding.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, geldt uw eigen risico voor medisch specialistische zorg als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Een huisarts mag deze ingreep ook uitvoeren. In dat geval betaalt u geen eigen risico. 

Religieuze gronden

Wilt u een besnijdenis op religieuze gronden? Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA