Verwacht u uw eigen risico komend jaar te gebruiken? En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan hebt u bij IZA de keuze om uw verplichte eigen risico in 10 termijnen te betalen.

Zo werkt gespreid betalen eigen risico

Verwacht u uw hele verplichte eigen risico te gebruiken? Of wilt u niet voor financiële verrassingen komen te staan? Bij IZA kunt u uw verplicht eigen risico gespreid betalen. Kiest u hiervoor? Dan betaalt u van maart tot en met december een bedrag van € 38,50 per persoon per maand. Ook als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt.

Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Wanneer kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen als u:

  • op 1 januari bij ons bent verzekerd
  • 18 jaar of ouder bent
  • vorig jaar uw verplicht eigen risico hebt gebruikt of verwacht dat u het dit jaar gaat gebruiken
  • geen vrijwillig eigen risico hebt, naast het verplichte eigen risico
  • deze regeling vóór 1 januari hebt aangevraagd

Benieuwd naar de andere voorwaarden? Lees alle voorwaarden gespreid betalen eigen risico (2017).

Veelgestelde vragen

U kunt gespreid betalen eigen risico aanvragen voor alle verzekerden die voldoen aan de voorwaarden gespreid betalen eigen risico. Bent u verzekeringsnemer en wilt u zelf geen gebruik maken van deze regeling, maar een medeverzekerde op uw polis wel? Dan kunt u gespreid betalen ook alleen voor deze medeverzekerde aanvragen. Betaling van de termijnbedragen loopt wel via de verzekeringsnemer.

Nee, dat kan niet. U kunt gespreid betalen voor het verplichte eigen risico aanvragen tot en met 31 december. Wel kunt u hierna gebruikmaken van een gewone betalingsregeling voor uw openstaande facturen.

Nee, gespreid betalen kunt u alleen aanvragen voor het verplicht eigen risico.

U kunt zelf de deelname op elk moment beëindigen door contact op te nemen met onze klantenservice. Dan ontvangt u een eindafrekening. Te veel betaald eigen risico betalen wij dan aan u terug. Als u nog verplicht eigen risico moet betalen, dan betaalt u het resterende bedrag in één keer.

Ja, u kunt dan een betalingsregeling voor openstaande facturen bij ons aanvragen. Zo kunt u uw facturen toch in termijnen betalen.

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar krijgt u van ons een eindafrekening. Hierin ziet u precies wat u hebt betaald en hoeveel eigen risico er in rekening is gebracht. Hebt u niet uw volledige eigen risico gebruikt? Dan ontvangt u het verschil in het eerste kwartaal automatisch op uw rekening. Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2016 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2016. En als u in 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na een van tevoren bepaald aantal dagen. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

Voorbeeld 1

In november 2016 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2017 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2016 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2017.

Voorbeeld 2

In november 2016 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2017. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie over 2016. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2017.