In Mijn IZA staan privacygevoelige gegevens, zoals declaraties van uw medische behandelingen. De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorgverzekeraars om deze zorggegevens goed te beschermen. Daarom moet u inloggen met uw DigiD. Zo weten we zeker dat u de enige bent die deze gegevens ziet.


Hebt u een DigiD?

U kunt veilig inloggen op Mijn IZA.

Log in met uw DigiD

Hebt u nog geen DigiD?

Deze kunt u aanvragen op de website van DigiD. Daar staat een duidelijke uitleg hoe u uw DigiD kunt aanvragen.

Inloggen met of zonder sms-controle

Als u inlogt op Mijn IZA, hebt u drie mogelijkheden:

  • Inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord
  • Inloggen met een extra controle via sms
  • Inloggen met de DigiD app

Veelgestelde vragen

Hebt u nog vragen over inloggen met DigiD? Kijk dan op https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord.