PGB
Een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekeringswet is een budget waarmee u zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt.

Kiest u er bewust voor geen gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd? Dan kunt u voor langdurige zorg thuis een pgb aanvragen. U bepaalt zelf door welke zorgaanbieder(s) u de verpleging en verzorging laat uitvoeren. Deze zorgaanbieder kan een professionele zorgverlener zijn (formele zorgverlener). Of een familielid of bekende (informele zorgverlener).

Voor wie is een pgb verpleging en verzorging?

U komt in aanmerking als voor u een van de volgende situaties geldt:

  • u bent langdurig - langer dan één jaar - aangewezen op verpleging of verzorging
  • u behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg 
  • u behoort tot de doelgroep voor palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is

In het Reglement pgb verpleging en verzorging 2018 / Reglement pgb verpleging en verzorging 2019 leest u alle informatie over het pgb vanuit de zorgverzekeringswet. 

Wilt u een pgb aanvragen of hier meer over lezen?


Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Is het voor u onduidelijk waar u precies moet zijn voor het pgb dat u nodig hebt? Of twijfelt u hierover? Dan kunt u terecht bij meldpunt Juiste Loket. Meer informatie over het regelen van zorg kunt u ook vinden op regelhulp.nl.

Zorg uit uw pgb declareren

Wilt u de geleverde zorg uit uw pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren. Wilt u meer weten over zorg declareren vanuit een pgb?

Zorg vanuit uw pgb declareren

Wijziging doorgeven?

Verandert er iets rondom uw pgb? Wisselt u bijvoorbeeld van zorgaanbieder? Of wilt u uw pgb beëindigen? Geef deze wijziging dan aan ons door.

 Wijziging doorgeven

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging, maar komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor verpleging en verzorging. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding voor verpleging en verzorging uit de basisverzekering.


Veelgestelde vragen

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voor uw indicatie verloopt uw nieuwepgb-aanvraagformulier in te dienen.

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb.

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar onderstaand adres:

IZA
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Let op! De eventueel teveel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

Vul deel 2 van het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar onderstaand adres:

IZA
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

U kunt uw pgb op 2 manieren stopzetten.

Stuur ons een brief met:

  • uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
  • de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
  • de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
  • uw handtekening

Of vul een wijzigingsformulier in en stuur deze (met postzegel) naar:

 

IZA
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

 

Als een gecontracteerde zorgaanbieder de volledige zorg gaat leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Ja, u moet zelf met al uw zorgaanbieders een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgaanbieder en u kunt de kosten bij ons declareren. Bekijk hier voorbeeldovereenkomsten van formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. De zorgovereenkomst bewaart u voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.