Factureren met het IZA vitaliteitsbudget

Heeft u met uw contactpersoon afgestemd hoe uw vitaliteitsbudget optimaal ingezet kan worden? Plan de interventie, workshop of training en factureer het aan IZA volgens onderstaande stappen. Na ontvangst van de factuur betalen wij de vooraf besproken kosten uit uw vitaliteitsbudget.
Factureert u voor het eerst?
Factureert u voor de eerste keer aan ons? Vul dan eerst het volgende formulier in en stuur het naar accountbeheer@iza.nl. Deze informatie is eenmalig nodig om in de toekomst eenvoudig te factureren.
 1. Vraag per mail een inkoopnummer aan via uw contactpersoon. Vermeld in de mail of pro forma nota minimaal de naam van uw organisatie, het bestedingsdoel en het totaalbedrag incl. BTW.
 2. Heeft u het ordernummer ontvangen? Dien uw factuur voor 15 december digitaal bij ons in volgens de instructies in de inkooporder. Vermeld op de factuur het ordernummer en adresseer de factuur aan:

  VGZ Zorgverzekeraar N.V. 
  t.a.v. Crediteurenadministratie

  Nieuwe Stationsstraat 12 
  6811 KS Arnhem

 3. Hebben wij uw factuur ontvangen? Dan betalen wij u de vooraf besproken kosten uit uw vitaliteitsbudget.