Hier staan we voor

Maatschappelijke uitdagingen

Waar wij voor staan heeft alles te maken met uw uitdagingen als werkgever. Want organisaties in het publieke domein staan voor grote sociale, ecologische en economische uitdagingen, die ook nog met elkaar samenhangen. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, onder andere op het gebied van digitalisering en markt- en arbeidsverhoudingen. Het is daardoor noodzakelijk geworden wendbaar (‘agile’) te zijn en direct in te spelen op actualiteiten. Dat zijn de uitdagingen van de '21st Century.' En dat is in deze tijd bepalend voor het succes van uw organisatie.

Onze belofte
  • Aantrekkelijke zorgverzekering tegen een scherpe, stabiele premie
  • Stuurinformatie op basis van zorgdata
  • Vergroting van de vitaliteit van uw medewerkers
  • Gemak voor u en uw medewerkers

De vereiste skills

De uitdagingen vereisen specifieke skills van medewerkers. Deze ‘21st Century skills’ zijn:

  • Samenwerken en communiceren
  • Creatief denken en handelen
  • Logisch redeneren: ‘computational thinking’
  • Ondernemen en zelforganiserend zijn
  • Inzicht hebben in marketing en media
  • Beschikken over sociale en (inter)culturele vaardigheden

Bron: Kennisnet.

Hiervoor zijn een grote mentale flexibiliteit en een optimale fysieke gezondheid onmisbaar. Energieke en vitale medewerkers maken het verschil!

Samen werken aan een vitale organisatie

Wij begrijpen uw uitdagingen en werken graag samen met u aan een vitale organisatie. Daar staan wij voor! De basis van deze samenwerking is de collectieve zorgverzekering, die speciaal is afgestemd op werkenden en past bij de moderne samenleving. Bovendien is dit een prima secundaire arbeidsvoorwaarde waarvan uw medewerkers graag gebruik maken.

Heeft u nog vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar

Plan een videobelafspraak
Plan zelf een videobelafspraak met een zakelijk adviseur. Dat kan op een moment wanneer het u uitkomt.
Bel met uw contactpersoon
Liever telefonisch contact? Natuurlijk kunt u altijd met uw contactpersoon bellen.