Uitdienstmelding

Gaat uw IZA-verzekerde medewerker uit dienst met behoud van een uitkering (bijvoorbeeld WW, pensioen of FPU)? Dan kunt u via Mijn IZA eenvoudig een contractwijziging doorvoeren, zodat hij of zij van het A-contract wordt overgezet naar het P-contract. Uw oud-medewerker behoudt hierdoor recht op de collectiviteitskorting die geldt voor de basis- en aanvullende verzekeringen van IZA.

Gaat uw medewerker uit dienst om bijvoorbeeld ergens anders te werken? Meld hem of haar dan uit dienst via Mijn IZA. Ook kunt u uw medewerker uit dienst melden via het formulier Uitdienstmelding. Uw medewerker krijgt dan automatisch het IZA Tijdelijk Collectief. Dit betekent dat uw oud-medewerker tot 1 januari van het volgende kalenderjaar recht houdt op de collectiviteitskorting. Vanaf 1 januari wordt de verzekerde dan automatisch overgezet naar IZA Individueel. De korting vervalt dan.