Zorgadvies en bemiddeling

Onze zorgadviseurs helpen u bij vragen en twijfels over de zorg. Zij bekijken uw situatie, geven persoonlijk advies en begeleiden u. Waarmee kunnen we u helpen?

Ik heb een zorgvraag

Onze zorgadviseurs helpen u graag met:

  • het regelen van (huishoudelijke) hulp na een operatie of als u langdurig zorg nodig hebt
  • informatie over behandelmogelijkheden en waar u het best terechtkunt
  • advies over vervangende mantelzorg en de mantelzorgmakelaar
  • wachtlijstbemiddeling, zodat u sneller geholpen wordt
  • het vinden van een nieuwe huisarts of tandarts
  • advies over het regelen van een second opinion
Quote zorgadvies en wachtlijstbemiddeling Petra Kuijper

Of vraag online zorgadvies aan.

Wat is wachtlijstbemiddeling?

Is de wachttijd volgens u te lang? Wij zoeken een zorgaanbieder waar u sneller terechtkunt. 

Wachtlijstbemiddeling is mogelijk voor:

  • een consult (afspraak) bij een medisch specialist
  • diagnostiek (onderzoeken)
  • opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • dagbehandeling
Quote zorgadvies en wachtlijstbemiddeling

Ik wil wachtlijstbemiddeling aanvragen

Dat kan op twee manieren:

Kim Vorspaget

Wat doen de zorgadviseurs voor u?

Onze zorgadviseurs zoeken voor u een zorgaanbieder die de behandeling ook uitvoert. Eerst zoeken we in uw regio, daarna in heel Nederland en vervolgens in België of Duitsland. U kunt ook bemiddeld worden naar een zelfstandig behandelcentrum. Uiteraard zoeken we een goed alternatief voor u. 

Hoe werkt zorgadvies en wachtlijstbemiddeling?

Infographic zorgadvies en wachtlijstbemiddeling
Klik op de afbeelding om te vergroten

Gaat het om een (dag)opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan vindt er altijd eerst een afspraak plaats met de specialist in het alternatieve ziekenhuis. Deze neemt niet automatisch het behandeladvies over van uw huidige ziekenhuis. Bovendien kan het zijn dat het alternatieve ziekenhuis bepaalde behandelingen niet op dezelfde manier kan uitvoeren. Wordt u behandeld in het alternatieve ziekenhuis? Dan vinden daar alle onderzoeken en behandelingen en de nazorg plaats.

Bent u via wachtlijstbemiddeling geholpen in een ander ziekenhuis? Dan kunt u voor dezelfde aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was. Als u uw medisch dossier opvraagt bij uw huidige ziekenhuis, laat dan ook weten dat u daar van de wachtlijst af kan. Zo voorkomt u dat u op twee wachtlijsten staat en worden andere patiënten op de wachtlijst sneller behandeld.

Quote zorgadvies en wachtlijstbemiddeling

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Ik wil een second opinion

Twijfelt u aan de diagnose of de behandeling van uw medisch specialist? Een second opinion kan uitkomst bieden. Dit betekent dat een tweede arts uw diagnose of behandeling opnieuw beoordeelt. Zo hebt u meer zekerheid.

Petra Kuijper

Vergoeding second opinion

U krijgt voor een second opinion een vergoeding vanuit de basisverzekering. U betaalt hier wel eigen risico over. Een second opinion valt onder de vergoeding voor medisch specialistische zorg. Lees hier meer over de vergoedingen voor medisch specialistische zorg