De voorbereiding

  • Max heeft al een indicatie langdurige zorg, dagbesteding en verblijf.
  • Het zorgkantoor vraagt Jeanet wat haar wensen en ideeën zijn. Jeanet wil dat Fien doordeweeks de ochtendverzorging van Max gaat doen. Jeanet vindt het fijn dat er iemand komt helpen die haar gezin kent. Het zorgkantoor adviseert een Persoonsgebonden budget (pgb).
  • De klantadviseur van de pgb-afdeling gaat bij Jeanet op bezoek en geeft haar informatie hoe ze pgb kan aanvragen. Hiervoor maakt Jeanet een zorgplan waarin staat welke zorg Max nodig heeft en wat Fien elke ochtend gaat doen.
  • Het zorgkantoor kijkt of de zorg omschreven in het zorgplan doelmatig is; of de zorg gebruikt wordt om Max te helpen.
  • Het zorgkantoor geeft aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door dat Max in de ochtend wordt verzorgd door Fien. De SVB zorgt ervoor dat Fien hiervoor geld ontvangt.

De toekomst

  • Het zorgkantoor bespreekt met Jeanet de toekomst van Max. Kunnen Jeanet en Fien hem over een tijdje nog wel thuis verzorgen?
  • Jeanet besluit om Max alvast op een wachtlijst te zetten voor een instelling in de buurt. Dit regelt het zorgkantoor voor Jeanet. Max kan dan sneller terecht bij een instelling als Jeanet in de toekomst besluit dat zorg thuis, niet langer mogelijk is.