PGB
Intensieve kindzorg (IKZ) is zorg voor kinderen tot 18 jaar met complexe lichamelijke problemen en/of lichamelijke beperkingen. Er is in hun geval behoefte aan permanent toezicht. Of er moet 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn. Die zorg gaat gepaard met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Deze kinderen hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of tijdelijk verblijf. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Verwijzing nodig van de kinderarts

U hebt een schriftelijke verwijzing nodig van de kinderarts om een indicatie voor een pgb voor intensieve kindzorg te krijgen. Daarna stelt een BIG-geregistreerd HBO-kinderverpleegkundige in samenspraak met de ouders en de kinderarts een zorgplan op. Deze kinderverpleegkundige is werkzaam bij een zorgaanbieder die is aangesloten bij de VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis). Het opgestelde zorgplan vormt de basis voor de uiteindelijke indicatie die u nodig hebt om een pgb aan te vragen.

Pgb voor intensieve kindzorg aanvragen

Wilt u de zorg voor uw kind zelf regelen via een pgb? Hebt u een schriftelijke verwijzing van de kinderarts? En is een indicatie gesteld via het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) door een HBO-kinderverpleegkundige? Dan kunt u een pgb aanvragen.

Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Vragen over pgb voor intensieve kindzorg?

Bel ons gerust. Ons telefoonnummer is 088 - 131 16 74. Wij staan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.