Zorgverzekering IZA - Wat verandert er voor u in 2019?

Ook in 2019 zit u goed bij IZA. Met ruime vergoedingen en veel keuzevrijheid in aanvullende pakketten. Wij hebben de wijzigingen voor 2019 in de basisverzekering, aanvullende pakketten en tandpakketten voor u op een rij gezet. De vergoeding uit onze aanvullende verzekeringen voor een bril of lenzen, fysiotherapie (beweegzorg) en mondzorg verandert in 2019 niet.

De belangrijkste wijzigingen in 2019

Geneesmiddelen

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Welke geneesmiddelen dit zijn, vindt u op www.medicijnkosten.nl. IZA Extra Zorg 4 vergoedt deze eigen bijdrage tot maximaal € 250 per jaar.
IZA Ruime Keuze, IZA Eigen Keuze en IZA Extra Zorg 4

Gezonde levensstijl

In 2019 vergoeden wij Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in dit speciale programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.
IZA Ruime Keuze en IZA Eigen Keuze

Wijkverpleging

Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u niets te doen.
IZA Ruime Keuze en IZA Eigen Keuze

Zittend ziekenvervoer

Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervoer (taxi, ov en eigen vervoer) naar behandelingen, consulten, onderzoeken en controles bij oncologische behandeling en nierdialyse. Dit was alleen een vergoeding voor vervoer naar behandelingen.
IZA Ruime Keuze en IZA Eigen Keuze

Reisvaccinaties

Vanaf 2019 kunt u voor reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit de aanvullende verzekeringen. Een maximumbedrag is er niet meer. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
Extra Zorg 1, Extra Zorg 2, Extra Zorg 3, Extra Zorg 4, Classic Comfort

Vervangende mantelzorg

Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via onze afdeling Zorgadvies en wachtlijstbemiddeling. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
Extra Zorg 1, Extra Zorg 2, Extra Zorg 3, Extra Zorg 4, Classic Comfort

Alle wijzigingen in 2019

 • Dieetpreparaten (basisverzekering)
  Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u vooraf toestemming van ons nodig (een machtiging). Dit was al zo. Nieuw in 2019 is dat u de aanvraag via een landelijk formulier moet doen. U kunt dit formulier downloaden en vervolgens invullen.
 • Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit (basisverzekering)
  Krijgt u een kunstgebit in de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.
 • Eigen bijdragen en maximale vergoedingen (basisverzekering)
  De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Deze bedragen voor 2019 vindt u hier.
 • Europese privacywet (AVG) (basisverzekering en alle aanvullende pakketten)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u hier.
 • Flash Glucose Monitoring (basisverzekering)

  Wij vergoeden voor bepaalde groepen diabetespatiënten Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vanuit de basisverzekering. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Het gaat om:

  • kinderen met diabetes type 1
  • volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben
 • Gebitsprothese op implantaat (basisverzekering)
  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts.
 • Geneesmiddelen uit het buitenland (basisverzekering)
  Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.
 • Geschillen (basisverzekering en alle aanvullende pakketten)
  Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.
 • Gezondheidstest (alle aanvullende pakketten)
  In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
 • Huisartsenzorg (IZA Ruime Keuze)
  Laat u op verzoek van uw huisarts bijvoorbeeld een röntgenfoto maken of een bloedonderzoek doen? En gaat u hiervoor naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u - naast uw eigen risico - misschien een deel van de kosten zelf betalen.
 • Hulpmiddelen bij incontinentie (basisverzekering)
  In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een SEMH-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren. U vindt de leveranciers waarmee wij een contract hebben in de Zorgzoeker.
 • Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar (basisverzekering)
  In 2019 is voor een kaakoverzichtsfoto bij kinderen tot 18 jaar vooraf toestemming van ons nodig. Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Uw tandarts kan de toestemming voor u aanvragen.
 • Kosten voor papieren factuur (basisverzekering en alle aanvullende pakketten)
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
 • Oefentherapie COPD (basisverzekering)
  In 2019 vergoeden wij oefentherapie COPD vanaf Gold Klasse II vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat wij vergoeden. In het eerste behandeljaar zijn dat maximaal 70 behandelingen. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, hangt af van de ernst van de COPD. Uw (huis)arts kan u dit vertellen.
 • Slaappositietrainer (basisverzekering)
  In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer helpt een andere slaaphouding aan te leren bij bijvoorbeeld slaapapneu. Vraag uw (huis)arts naar de mogelijkheden.
 • Spoedeisende zorg buitenland (alle aanvullende pakketten)
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buitenland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
 • Stoppen met Roken medicijnen (basisverzekering)
  Voor Stoppen met Roken medicijnen kunt u in 2019 bij meer aanbieders terecht dan in 2018. De (internet)apotheken waarmee wij een contract hebben, vindt u in de Zorgzoeker.
 • Vakantiereizen (alle aanvullende pakketten)
  In 2019 kunt u voor speciale vakantiereizen met zorg terecht bij Stichting de Zonnebloem. Het Rode Kruis biedt deze reizen niet meer aan.
 • Valpreventie (alle aanvullende pakketten)
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding blijft gelijk.
 • Vervoer naar Nederland (alle aanvullende pakketten)
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij in 2019 het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
 • Verwijzing hoortoestellen (basisverzekering)
  Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-neus-oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.
 • Vitaminen, mineralen en paracetamol (basisverzekering)
  Vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor u een (bijna) gelijkwaardig alternatief zonder recept kunt kopen, vergoeden wij in 2019 niet meer vanuit de basisverzekering.
 • Wijziging doorgeven (basisverzekering)
  Wilt u uw lopende basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan vanaf 1 januari. Wilt u uw basisverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.
 • Zorghotel of herstellingsoord (alle aanvullende pakketten)
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Zorgadvies en Bemiddeling vertelt u of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord