Werkgevers moeten meer doen voor gezondheid ambtenaren

80 procent van de ambtenaren vindt dat werkgevers meer kunnen en moeten doen om de gezondheid van het personeel goed te houden en te verbeteren. Hoe? Door de werkdruk te verlagen en beter leiding te geven. En door de ambtenaar de ruimte te laten om zelf initiatieven te nemen om langer gezond te blijven.

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research naar de gezondheid van ambtenaren. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Binnenlands Bestuur en in samenwerking met zorgverzekeraar IZA. Een goed signaal voor werkgevers om nog meer aan de slag te gaan met positieve gezondheid.

Tevreden over eigen gezondheid

De basis is goed: uit het onderzoek blijkt dat ambtenaren tevreden tot zeer tevreden zijn over hun gezondheid. Slechts 2 procent zegt dat de gezondheid slecht is. Bijna 8 op de 10 deelnemers beoordeelt zijn fysieke gesteldheid als goed. Over geestelijke gesteldheid zijn zij nog positiever: 86 procent beoordeelt deze als goed. Ambtenaren beschrijven zichzelf vooral als ‘gelukkig’, ‘levenslustig’ en ‘kalm’. Toch voelt 12 procent zich uitgeblust en 8 procent zegt somber te zijn.

Verbetering is altijd mogelijk

Maar liefst 85 procent van de medewerkers denkt wel dat hun eigen ‘positieve gezondheid’ verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door grenzen te stellen op het werk, meer tijd voor zichzelf te nemen en meer te sporten en bewegen. “7 op de 10 ambtenaren horen wel eens van hun partner, familie of vrienden dat zij iets moeten doen of laten om een betere gezondheid te krijgen of te houden. Dit zijn vooral adviezen die werk-gerelateerd zijn, zoals geen werkmail lezen thuis. Dat speelt bij ambtenaren meer dan bij andere beroepsgroepen”, aldus onderzoeker Roy van der Hoeve.

Flexibiliteit zorgt voor meer werkplezier

Een belangrijke conclusie is dat ook de werkgever meer zou kunnen doen voor een gezonder leven van hun werknemers. De meeste gezondheidswinst is volgens de ambtenaren te behalen als de werkgever zorgt voor lagere werkdruk. Maar ook door beter leiding te geven. De ontevredenheid over werkdruk en het management blijkt onder ambtenaren een stuk hoger dan onder werknemers van andere sectoren: 41 en 40 procent tegenover 33 en 28 procent. “We zien dat flexibiliteit in het werk zorgt voor meer werkplezier bij ambtenaren. Maar dit zorgt ook voor een verhoogde werkdruk. Deze verhoogde werkdruk is deels veroorzaker van ziekteverzuim”, aldus Van der Hoeve. Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden.

Meer focus op duurzame inzetbaarheid

Op dit moment ligt het accent bij veel werkgevers vooral op re-integratie na ziekte en het creëren van een gezond en veilig werkklimaat. Het blijkt echter dat ambtenaren liever zien dat de focus meer komt te liggen op duurzame inzetbaarheid. 6 op de 10 ambtenaren vindt dat de werkgever bijvoorbeeld gratis gezondheidschecks, fitnessabonnementen en cursussen mindfulness of stoppen met roken moet aanbieden.

Gesprek aangaan

De basis voor een goede gezondheid is er. Maar er is nog veel winst te behalen. Een goede eerste stap kan zijn om als werkgever het gesprek aan te gaan met de werknemer over het gezondheidsbeleid. En samen doelen op te stellen.

Verantwoording

Het onderzoek van I&O Research vond online plaats tussen 3 en 13 november 2016. 2.534 ambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties deden mee aan het onderzoek. Daarnaast vulden 2.476 werkenden uit andere beroepsgroepen de vragenlijst in.