U bent geopereerd in het ziekenhuis en u mag bijna revalideren? Dan kunt u kiezen om volledig verzorgd te worden in een zorghotel of herstellingsoord. Een prettige omgeving waar u toch een beetje het gevoel hebt thuis te zijn. Verblijf in een zorghotel of herstellingsoord wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor verblijf in een zorghotel of herstellingsoord.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt vanuit uw aanvullende verzekering (een deel van) de kosten van verblijf in een zorghotel of herstellingsoord vergoed:

  • Aansluitend op ontslag uit een ziekenhuis of behandeling in een zelfstandig behandelcentrum als uw behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum helemaal zijn afgerond.
  • Als uw mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is.
  • Als u wilt herstellen van (mentale) overbelasting of burn-out.

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor een meerdaagse vakantiereis verzorgd door Stichting de Zonnebloem of het Rode Kruis. 


Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 50% van de kosten voor maximaal 6 weken
IZA Extra Zorg 2 75% van de kosten voor maximaal 6 weken
IZA Extra Zorg 3 75% van de kosten voor maximaal 6 weken
IZA Extra Zorg 4 75% van de kosten voor maximaal 6 weken
IZA Classic Comfort 75% van de kosten voor maximaal 6 weken

 

Hebt u een burn-out of is er sprake van (mentale) overbelasting? Dan hebt u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

U kunt naar gecontracteerde zorghotels en herstellingsoorden uit Vergelijk en Kies. Zoek op Herstellingsoord of Zorghotel. Uw vakantiereis boekt u via Stichting de Zonnebloem of het Rode Kruis.

Na knie- of heupoperatie revalideren in Duitsland en Spanje

Moet u een knie- of heupoperatie ondergaan? Dan kunt u kiezen voor een arrangement in Duitsland of Spanje. Lees meer over revalideren in Duitsland of revalideren in Spanje.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorghotel of herstellingsoord waar wij geen contract mee hebben? Of boekt u uw vakantiereis via een andere organisatie? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Deel van verblijfskosten

Hebt u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u een percentage van de kosten voor het verblijf in een zorghotel of herstellingsoord vergoed. U vindt de percentages in de bovenstaande tabel. Het resterende bedrag moet u zelf betalen.

Via een ziekenhuis

Het kan zijn dat u in een zorghotel verblijft, omdat het ziekenhuis dit voor u heeft geregeld. In dat geval krijgt u geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. U ontvangt helemaal geen rekening, de betaling wordt dan geregeld door het ziekenhuis.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA