U krijgt bij IZA een vergoeding vanuit de basisverzekering voor verpleeghulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen waarmee u zich bijvoorbeeld makkelijker kunt bewegen of verplaatsen. En hulpmiddelen voor de verzorging en verpleging op bed. Hierbij kunt u denken aan trippelstoelen, badplanken, hoog-laagbedden of patiëntenliften.


Vergoeding vanuit de basisverzekering

U hebt recht op deze verpleeghulpmiddelen als u deze korte tijd nodig hebt. Of als het niet duidelijk is hoe lang u deze zorg nodig hebt. De richttermijn hiervoor is 26 weken. Dit betekent dat u recht hebt op deze hulpmiddelen als u deze korter dan 26 weken nodig hebt. Sommige hulpmiddelen krijgt u ook vergoed als u deze voor langere tijd nodig hebt. In het Reglement hulpmiddelen staan de extra voorwaarden aan het verkrijgen van alle hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

  • de gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
  • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
  • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt

 

Gecontracteerde leveranciers

Zoekt u hulpmiddelen in bruikleen voor verzorging en verpleging thuis, inrichting en mobiliteit? Bijvoorbeeld een rolstoel, tillift of aangepast bed? Dan kunt u in 2018 terecht bij de gecontracteerde zorgaanbieders hieronder. Dit zijn dezelfde leveranciers als in 2017. Deze zorgaanbieders leveren door het hele land.

Hulpmiddelen voor verzekerden ouder dan 18 jaar:

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Medipoint 088 – 102 01 00
Vegro 0800 – 288 77 66
Medicura 088 – 007 11 00
Welzorg 0900 – 040 00 97
Joerns 088 - 208 02 00

 

Hulpmiddelen voor verzekerden jonger dan 18 jaar:

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Atlas Kidtech 0486 - 453 344


Meer weten over gecontracteerde zorgaanbieders? Kijk in Vergelijk en Kies.

Lagere vergoeding bij andere leveranciers

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

In hetReglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming huur/aanschaf

U hebt voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. U hoeft dus geen aanvraagformulier naar ons te sturen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Toestemming reparatie/vervanging

U vindt in hetReglement hulpmiddelen per hulpmiddel of u voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel ook toestemming nodig hebt.

Eigen bijdrage

U vindt in hetReglement hulpmiddelen voor welke hulpmiddelen een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

Bekijk hier delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Ook moet u zelf vooraf toestemming aanvragen voor het hulpmiddel. Wanneer u toestemming van ons krijgt, laten wij u weten wat u vergoed krijgt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA