Verloskundige zorg valt onder de basisverzekering. Als u in een ziekenhuis of geboortecentrum bevalt, zonder medische noodzaak, krijgt u niet alles vergoed. De overige kosten kunt u vergoed krijgen uit de aanvullende verzekeringen (behalve de Classic Comfort).

Onder verloskundige zorg valt ook:

 • Kinderwensconsult (preconceptiezorg): advies over bijvoorbeeld foliumzuur, gezond eten en stoppen met roken. Uw huisarts kan u ook adviseren.
 • Counseling: advies over prenatale screening naar aangeboren afwijkingen.
 • Combinatietest: onderzoek hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. U hebt hiervoor een medische indicatie nodig.
 • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau (Trisomie 21, 18 of 13). U hebt hiervoor een medische indicatie nodig.
 • Twintig-weken echo (SEO): onderzoek naar een open ruggetje of andere lichamelijke afwijkingen. Het onderzoek vindt plaats rond de 20e week van de zwangerschap.
 • Het gebruik van de verloskamer in een geboortecentrum of ziekenhuis bij een bevalling met medisch noodzaak.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor een bevalling, inclusief voor- en nazorg.

 • Bevalling thuis 
 • Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of gecontracteerd geboortecentrum
 • Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak: maximale vergoeding € 250 per dag (hier gaat uw eigen bijdrage van € 35 nog van af)
 • Bevalling in een geboortecentrum zonder medische noodzaak: maximale vergoeding € 250 per dag (hier gaat uw eigen bijdrage van € 35 nog van af)
 • Bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak als onderdeel van integrale geboortezorg door een gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO): maximale eigen bijdrage van € 370,73 voor moeder en kind samen
Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Als u in het ziekenhuis of een geboortecentrum bevalt zonder medische noodzaak, dan vergoedt de basisverzekering niet alle kosten. Vanuit de aanvullende IZA Extra Zorg verzekeringen kunt u hiervoor een volledige vergoeding krijgen.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Volledige vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Volledige vergoeding
IZA Extra Zorg 3 Volledige vergoeding
IZA Extra Zorg 4 Volledige vergoeding
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

 

  Kraampakket

  U krijgt van ons een kraampakket. Deze wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg. Het kraampakket is te bestellen via de IZA Kraamzorglijn 0900 – 899 85 00 (gebruikelijke belkosten).

  Verloskundige zorg

  U kunt voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, medisch specialist of huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde. De zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben voldoen hieraan. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders voor de verloskundige zorg in Vergelijk en Kies.

  Wij hebben voor geboortezorg ook Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg). Deze vindt u in Vergelijk en Kies. Zoek op 'integrale geboortezorgorganisatie'.

  Geboortecentrum

  Wilt u niet thuis bevallen? Dan kunt u naar een geboortecentrum. U kunt zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Houdt u er wel rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen als u naar een geboortecentrum gaat waarmee wij geen contract hebben.

  Combinatietest en twintig-weken echo

  In Vergelijk en Kies vindt u de zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben. Zo weet u zeker dat zij de zorg mogen verlenen.

  Gaat u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk (een deel van) de kosten zelf betaalt.

  NIPT en invasieve diagnostiek

  Hebt u een medische indicatie? Dan zal uw verloskundige of gynaecoloog u doorverwijzen naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek, zoals de NIPT, met u besproken.

  Hebt u geen medische indicatie en wilt u de NIPT als eerste screeningstest? Dan kan uw verloskundige of gynaecoloog u hier meer over vertellen.

  De NIPT mag alleen worden uitgevoerd door een van de acht Universitair Medische Centra (UMC’s), die daarvoor een vergunning hebben gekregen van de Minister van Volksgezondheid.

  Eigen risico

  U betaalt voor verloskundige zorg en kraamzorg geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, behalve voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Het eigen risico geldt wel voor de kosten van de geneesmiddelen, bloedonderzoek of ziekenvervoer.

  Meerkosten bevalling

  Bij een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis of geboortecentrum geldt een maximale vergoeding van € 211 per dag (€ 245 min de eigen bijdrage van € 34). Wat meer in rekening wordt gebracht, betaalt u zelf. U kunt deze kosten vergoed krijgen vanuit de aanvullende pakketten IZA Extra Zorg.
  Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? Dan betaalt u hiervoor een maximale eigen bijdrage van € 356,90 voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage kunt u ook vergoed krijgen uit deze aanvullende pakketten.

  Combinatietest en NIPT zonder medische indicatie

  Als u geen medische indicatie hebt, krijgt u de combinatietest en NIPT niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de combinatietest betaalt u dan € 168.

  Sinds 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil ook meteen kiezen voor de NIPT. De test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl.

  Ondergaat u op eigen kosten een van beide tests? En blijkt hieruit toch dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten van invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, wel vergoed.

  De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

  Welk pakket heb ik ook alweer?

  Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

  Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA