De basisverzekering vergoedt de transplantatie van weefsels en organen. Ook de kosten van de donor. Het gaat dan bijvoorbeeld om een niertransplantatie, een levertransplantatie of een beenmergtransplantatie. Deze vergoeding geldt alleen bij een transplantatie in een land van de Europese Unie of EER-lidstaat.

Transplantatie in niet-EU of EER-land

Bij een transplantatie in een niet EU- of EER-land hebt u alleen recht op deze zorg als de donor uw echtgenoot, geregistreerde partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad is en in dat land woont.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor transplantatie van weefsels en organen. Hieronder vallen ook de kosten van:

  • Specialistisch geneeskundige zorg voor de selectie van de donor.
  • Specialistisch geneeskundige zorg voor het operatief verwijderen van weefsel of organen (transplantatiemateriaal) bij de gekozen donor.
  • Het onderzoek, het bewaren, de verwijdering en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, voor de transplantatie.
  • De zorg aan de donor voor maximaal 13 weken, of een half jaar bij een levertransplantatie. Dit geldt vanaf de datum van ontslag uit het ziekenhuis waarin de donor voor selectie of verwijdering van het transplantatiemateriaal opgenomen is geweest. Dit geldt alleen voor de zorg die verband houdt met deze opname.
  • Het vervoer van de donor voor selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en voor de hierboven genoemde nazorg. U krijgt de laagste klasse van het openbaar vervoer in Nederland vergoed. Of het vervoer per auto in Nederland, als dit medisch noodzakelijk is.
  • Het vervoer van en naar Nederland. Dit gaat om de vervoerskosten van een donor die in het buitenland woont. En overige kosten die te maken hebben met de transplantatie en gemaakt worden omdat de donor in het buitenland woont. Het geldt voor een nier-, lever, of beenmergtransplantatie bij een verzekerde in Nederland.

De zorgverzekering van de donor vergoedt de reiskosten van deze orgaandonor. De zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan vergoedt deze kosten niet meer.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Transplantaties worden uitgevoerd door een medisch specialist. U vindt de door ons gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, geldt uw eigen risico voor de vergoeding van een transplantatie. Het eigen risico geldt niet voor de nacontroles van een nierdonor, nadat de 13 weken zijn verstreken. Bij een levertransplantatie geldt hiervoor een half jaar.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u de de basisverzekering IZA Ruime Keuze? En maakt u gebruik van een taxivervoerder waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. In Vergelijk en Kies vindt u alle taxivervoersbedrijven waar wij een contract mee hebben.

Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Donor uit het buitenland

Woont de donor in het buitenland? Dan worden de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten van deze donor niet vergoed.

Haartransplantatie

Een haartransplantatie valt niet onder de transplantatie van weefsels en organen. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA