Vocht in de benen of armen kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door verslechterde aderen. Met therapeutisch elastische kousen (steunkousen of compressiekousen) kunt u vocht in de armen of benen verminderen. U krijgt voor steunkousen of compressiekousen in een aantal gevallen een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Hebt u last van veneuze of lymfatische aandoeningen in benen of armen door bijvoorbeeld spataderen of trombose? Dan krijgt u steunkousen of compressiekousen vanaf drukklasse 2 volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief
 

Garantie therapeutisch elastische kousen

U hebt 12 maanden zorggarantie op uw kousen. Hebt u binnen deze 12 maanden nieuwe kousen nodig? Dan krijgt u zonder extra kosten nieuwe kousen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u vergoeding voor maximaal vier paar steun- of compressiekousen drukklasse 1 per jaar. U krijgt alleen een vergoeding wanneer u een voorschrift van uw huisarts of medisch specialist meestuurt. 

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van een leverancier van therapeutisch elastische kousen die S.E.M.H.-gecertificeerd (TEK) is. Ga hiervoor naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Dan weet u zeker dat deze aan de juiste eisen voldoet. In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.

Toestemming vragen

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u zelf vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor de aanschaf en vervanging van uw therapeutisch elastische kousen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan geen toestemming aan ons te vragen. En als uw kousen vervangen moeten worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.

Aan- en uittrekhulp

U kunt een aan- en/of uittrekhulp aanvragen voor uw therapeutisch elastische kousen. Hebben wij een contract met de zorgaanbieder die uw therapeutisch elastische kousen heeft geleverd? Dan kunt u toestemming voor de aan- en/of uittrekhulp aanvragen bij uw leverancier. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u zelf vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor een aan- en/of uittrekhulp. U krijgt de aan- en/of uittrekhulp in bruikleen.

Voor therapeutisch elastisch kousen moet u naar leverancier die S.E.M.H.-gecertificeerd (TEK) is. U kunt terecht bij een leverancier waar IZA een contract mee heeft. Deze vindt u in Vergelijk en Kies, bij Elastische Kousen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? En ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico voor therapeutisch elastische kousen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze? En gaat u voor steunkousen of compressiekousen naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA