Vergoeding tandarts orthodontist

Bijzondere tandheelkunde is tandheelkundige zorg voor mensen met een bijzondere aandoening. Deze tandartsbehandelingen kosten meer tijd en moeite. U hebt alleen recht op bijzondere tandheelkunde als u hiermee een tandheelkundige functie kunt behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige functie die u zou hebben zonder deze aandoening.

Vergoeding bijzondere tandheelkunde vanuit de basisverzekering

U hebt recht op een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg (inclusief implantaten en techniekkosten) die noodzakelijk is:  

  • als u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van uw tand-kaak-mondstelsel hebt. Hebt u een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak? Dan hebt u ook recht op het aanbrengen van een implantaat als deze wordt gebruikt voor het bevestigen van een uitneembaar kunstgebit.
  • als u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
  • als u een medische behandeling moet krijgen en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Het gaat in het algemeen om het ontstekingsvrij maken van de mond. Bijvoorbeeld door het tandvlees te behandelen, het trekken van tanden en kiezen of door het geven van antibiotica.

Bijzondere orthodontische zorg 

U hebt alleen recht op deze specifieke orthodontie als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond of het gebit hebt waarbij een behandeling in teamverband nodig is.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% 
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Verwijzing

U hebt voor bijzondere tandheelkunde en orthodontie een verwijzing nodig van uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Toestemming bijzondere tandheelkunde en orthodontie

Wilt u een vergoeding voor behandelingen die vallen onder bijzondere tandheelkunde? Dan moet uw zorgaanbieder hiervoor vooraf toestemming aan IZA vragen. Uw zorgaanbieder weet hoe hij toestemming kan vragen. 

  • Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen: een tandarts, een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.
  • Implantologie bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak: deze zorg mag ook worden verleend door een (tandarts-)implantoloog.
  • Orthodontische zorg in bijzondere gevallen: een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, kaakchirurg, een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg of een tandarts die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Orthodontische Vereniging (OK register) in samenwerking met een kaakchirurg. Patiënten met een lip-, kaak- of gehemeltespleet mogen uitsluitend behandeld worden door een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.
  • Behandeling onder (lachgas)sedatie of een volledige narcose: een zorgaanbieder waarmee wij voor deze zorg een contract hebben. Deze zorgaanbieders vindt u in Vergelijk en Kies, zoek op ‘tandarts narcose’

  • In Vergelijk en Kies vindt u aanbieders van (bijzondere) tandheelkundige zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een wettelijke eigen bijdrage voor behandelingen die niet rechtstreeks verband houden met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De eigen bijdrage is gelijk aan het bedrag dat in rekening mag worden gebracht als er geen sprake is van bijzondere tandheelkunde. 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze? En gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding.
Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA