Wilt u voor de behandeling van een blessure naar een sportarts? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Een vergoeding voor overige consulten en een sportkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering.

Vergoeding sportgeneeskunde vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor:

  • behandeling door een sportarts van blessures aan het houding- en bewegingsapparaat ontstaan door beweging en/of overbelasting. Dit zijn bijvoorbeeld blessures van schouder, arm, elleboog, pols, hand, nek, rug, heup, been, knie, enkel of voet;
  • inspanningsadvies en begeleiding door een sportarts als onderdeel van een revalidatietraject om het inspanningsvermogen te optimaliseren. Het revalidatietraject vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een orgaanspecialist.

Wilt u gebruikmaken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts of bijvoorbeeld een medisch specialist nodig.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt af van of u naar een zorgaanbieder gaat die een contract met ons heeft of niet:

Basisverzekering Hoogte vergoeding
IZA Ruime Keuze
  • Gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding op basis van het gecontracteerd tarief.
  • Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
IZA Eigen Keuze
  • Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding van het marktconforme tarief.
 

Vergoeding sportgeneeskunde vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor sportmedisch advies:

  • algemeen sportmedisch onderzoek, zodat een sportarts een verantwoord beweeg- en sportadvies kan geven;
  • sportmedische begeleiding;
  • sportkeuring.

Voor deze zorg gaat u naar een sportarts (medisch specialist).

Voor sportmedisch advies hebt u recht op een maximum bedrag per jaar. Het bedrag hangt af van uw aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 125 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 250 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 75 per jaar 

 

Naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft

Hebt u een IZA Ruime Keuze en wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding die u krijgt in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017 (2018 volgt). 

Dit geldt niet als u de basisverzekering IZA Eigen Keuze hebt.

Bekijk in Vergelijk en Kies met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Zoek op ‘sportgeneeskunde’.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA