Moet u revalideren in verband met een ongeval, een medische ingreep of een medische ingreep? Dan worden uw revalidatiekosten vergoed vanuit uw basisverzekering. Onder leiding van een medisch specialist worden passende behandelingen gecoördineerd.

Wanneer hebt u recht op revalidatie

 • U hebt een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
 • U hebt een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die u beperkt in communicatie, cognitie of gedrag.

Is revalidatie voor u de meest doeltreffende zorg om de handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen? Dan hebt u recht op revalidatie. Het doel van de revalidatie is om zelfstandiger te worden of blijven. Hoe zelfstandig dat is, hangt af van uw beperking.

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebt u vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Uw zorgverlener kan deze toestemming voor u aanvragen. Zodra wij uw informatie binnen hebben, handelen wij uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Het is belangrijk dat uw zorgverlener de volledige informatie naar ons toestuurt. Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij u een reactie kunnen sturen.

Toestemming en werkwijze

Geriatrische revalidatie

Dit is aangepaste revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling (hebben) ondergaan. Dit wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. Meer weten over deze vergoeding? Bekijk de vergoedingspagina voor geriatrische revalidatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor revalidatie. Hieronder vallen ook de quickscan en oncologische revalidatie.

 • Quickscan

  De quickscan is onderdeel van het vroeg ingrijpen bij langdurige, klachten zonder duidelijke oorzaak (aspecifiek). Het gaat hierbij om klachten die te maken hebben met uw houding of uw manier van bewegen.

 • Oncologische revalidatie

  Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en als het nodig is begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel, conditieverbetering en behoud van de conditie. Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neem dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088 - 131 16 13.


  Verzekering Vergoeding
  IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
  Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
  IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

   
  Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

  U krijgt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor revalidatie.

Verwijzing

U hebt voor revalidatie een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Toestemming

Voor revalidatie hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zo weet u zeker dat uw revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u zelf toestemming aanvragen.

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen onder leiding van een medisch specialist. Dit team moet verbonden zijn aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd. In Vergelijk en Kies vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieders regelen uw toestemmingsaanvraag bij ons.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan betaalt u meestal een deel van de kosten zelf. U moet zelf vooraf toestemming aan ons aanvragen.

Oncologische revalidatie

Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neemt u dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via 088-131 16 13.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA