Hebt u Parkinson en hebt u daardoor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie nodig? Dan kunt u kiezen voor zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. U bent dan verzekerd van goede zorg. De bij ParkinsonNet aangesloten zorgaanbieders zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte van Parkinson.

De voordelen van een landelijk netwerk

Deze zorgaanbieders zijn aangesloten bij een landelijk netwerk waardoor:

  • u aan huis of dichtbij huis een optimale behandeling krijgt
  • er samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de aangesloten zorgaanbieders, waaronder uw Parkinson-verpleegkundige en neuroloog. Hierdoor is de zorg die u nodig hebt, beter op elkaar afgestemd.


ParkinsonNet en uw vergoeding

Voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie voor de behandeling van de ziekte van Parkinson hebben we alleen zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Welke zorgaanbieders dit zijn vindt u in Vergelijk en Kies.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering.