Orthodontie

Een beugel kost al snel tussen de € 2.000 en € 3.000. Orthodontie wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom hebben wij vanuit de aanvullende verzekeringen ruime vergoedingen voor orthodontische zorg, zoals een beugel.

Ruime vergoeding voor orthodontie: IZA Extra Zorg 3 of 4

Zo krijgt u met het aanvullende pakket IZA Extra Zorg 3 voor orthodontie tot 18 jaar maximaal € 2.000 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering. Met het aanvullende pakket Extra Zorg 4 worden de kosten voor orthodontie vergoed tot maximaal € 2.500 voor de  hele looptijd van de verzekering. Maar ook als u 18 jaar bent of ouder dan bent u met de aanvullende pakketten goed verzekerd voor orthodontie.

Vergoeding orthodontie vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een volledige vergoeding krijgen voor orthodontie. Of u ontvangt een vergoeding tot u het maximumbedrag hebt bereikt. Dit maximum bedrag is in de meeste gevallen voor de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw situatie.

Situaties:

  1. Een gebitsafwijking door een ongeval of chirurgische ingreep (geen extractie) als de noodzaak tot behandeling het directe gevolg is van dat trauma of die ingreep.
  2. Een gebitsafwijking door doorgekomen tanden waarbij er noodzaak is voor een gecombineerde chirurgische/orthodontische behandeling.
  3. Overige orthodontische zorg. 
Aanvullende verzekering Vergoeding orthodontie tot 18 jaar
IZA Extra Zorg 1 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
IZA Extra Zorg 2 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 1.500 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 3 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 2.000 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 4 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 2.500 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering

 


Aanvullende verzekering Vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar
IZA Extra Zorg 1 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
IZA Extra Zorg 2 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 500 vergoed.
IZA Extra Zorg 3 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 750 vergoed.
IZA Extra Zorg 4 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 1.000 vergoed.
IZA Classic Comfort

In situatie 1 en 2 wordt 80% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt 80% vergoed tot max. € 300.

 

Overgangsregeling

De vergoeding voor orthodontie is in 2018 lager dan in 2016. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling. Die geldt als u:

  • jonger bent dan 18 jaar
  • in 2016 Extra Zorg 3 of 4 hebt en dit pakket in 2017 heeft en ook in 2018 houdt
  • in 2016 al kosten voor orthodontie vergoed hebt gekregen

U houdt in dit geval tot en met 31 december 2018 recht op de vergoeding van 2016. Dit was voor Extra Zorg 3 € 2.250. En voor Extra Zorg 4 100% van de kosten.

Vergoeding orthodontie vanuit de basisverzekering

U krijgt orthodontie meestal niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor een aantal specifieke behandelingen krijgt u vanuit de basisverzekering toch een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg. Bijvoorbeeld als u een orthodontiebehandeling nodig hebt bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, gebit of kaak.

Toestemming

U hebt voor noodzakelijke orthodontische behandelingen (situatie 1 en 2) toestemming nodig van IZA.

Voor orthodontie behandelingen gaat u naar een tandarts of orthodontist. Met Vergelijk en Kies vindt u tandartsen en orthodontisten bij u in de buurt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA