Orthodontie

Een beugel kost al snel tussen de € 2.000 en € 3.000. Orthodontie wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom hebben wij vanuit de aanvullende verzekeringen ruime vergoedingen voor orthodontische zorg, zoals een beugel.

Ruime vergoeding voor orthodontie: IZA Extra Zorg 3 of 4

Zo krijgt u met het aanvullende pakket IZA Extra Zorg 3 voor orthodontie tot 18 jaar maximaal € 2.000 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering. Met het aanvullende pakket Extra Zorg 4 worden de kosten voor orthodontie vergoed tot maximaal € 2.500 voor de  hele looptijd van de verzekering. Maar ook als u 18 jaar bent of ouder dan bent u met de aanvullende pakketten goed verzekerd voor orthodontie.

Vergoeding orthodontie vanuit de aanvullende verzekeringen


Situaties:

1: Een gebitsafwijking door een ongeval of chirurgische ingreep (geen extractie) als de noodzaak tot behandeling het directe gevolg is van dat trauma of die ingreep.

2: Een gebitsafwijking door doorgekomen tanden waarbij er noodzaak is voor een gecombineerde chirurgische/orthodontische behandeling.

3: Overige orthodontische zorg. 

Aanvullende verzekering Vergoeding orthodontie tot 18 jaar
IZA Extra Zorg 1 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
IZA Extra Zorg 2 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 1.500 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 3 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 2.000 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 4 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 2.500 vergoed voor de hele looptijd van de verzekering

 


Aanvullende verzekering Vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar
IZA Extra Zorg 1 Alleen in situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
IZA Extra Zorg 2 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 500 vergoed.
IZA Extra Zorg 3 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 750 vergoed.
IZA Extra Zorg 4 In situatie 1 en 2 wordt 100% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt tot max. € 1.000 vergoed.
IZA Classic Comfort

In situatie 1 en 2 wordt 80% van de kosten vergoed.
In situatie 3 wordt 80% vergoed tot max. € 300.

 

Vergoeding orthodontie vanuit de basisverzekering

U krijgt orthodontie meestal niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor een aantal specifieke behandelingen krijgt u vanuit de basisverzekering toch een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg. Bijvoorbeeld als u een orthodontiebehandeling nodig hebt bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, gebit of kaak.

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de IZA Zorg app.

Lees meer over de IZA Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn IZA

Toestemming

U hebt voor noodzakelijke orthodontische behandelingen (situatie 1 en 2) toestemming nodig van IZA.

Voor orthodontie behandelingen gaat u naar een tandarts of orthodontist. Met Vergelijk en Kies vindt u tandartsen en orthodontisten bij u in de buurt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app