Neurofeedback is een behandelmethode bij ADHD en ADD. Door deze training kan uw kind zich beter concentreren, waardoor de klachten kunnen verminderen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor neurofeedback vanuit de basisverzekering. U krijgt wel een vergoeding voor andere psychologische zorg.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt een vergoeding voor neurofeedback voor verzekerden tot 18 jaar met de diagnose ADHD en ADD, tot u het maximale bedrag per kalenderjaar hebt bereikt.

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 3 € 1.000 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 4 € 1.000 per kalenderjaar
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist. 

  • psychotherapeut (BIG)
  • klinisch (neuro)psycholoog
  • psychiater
  • kind- en jeugdpsycholoog
  • gezondheidszorgpsycholoog die is ingeschreven als neurofeedbackbehandelaar in het neurofeedbackregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA