Voor kraamzorg krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering. U kunt thuis, in een geboortecentrum of in het ziekenhuis bevallen. Uw vergoeding voor kraamzorg hangt af van de zorgaanbieder die u kiest. U betaalt meestal ook een eigen bijdrage, die hangt af van waar u bevalt.

Kraamzorg aanvragen

Hoe u kraamzorg aanvraagt, leest u onderaan de pagina bij 'Wat moet u zelf regelen?'

Vergoeding kraamzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een ruime vergoeding voor kraamzorg voor maximaal 10 dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. Wel betaalt u in een aantal gevallen een eigen bijdrage:

  • Kraamzorg thuis of in een geboortecentrum: eigen bijdrage van € 4,40 per uur.
  • Kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.
  • Kraamzorg in geboortecentrum bij een bevalling met medische noodzaak: eigen bijdrage van € 4,40 per uur.
  • Bij een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis of geboortecentrum geldt een eigen bijdrage van € 35 per dag voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage gaat af van de maximale vergoeding van € 250 voor deze zorg.

 

Verzekering Vergoeding kraamzorg
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding kraamzorg vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdragen voor kraamzorg. Ook kunt u een kraampakket aanvragen.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding eigen bijdrage
IZA Extra Zorg 2 Vergoeding eigen bijdrage voor maximaal 48 uur
IZA Extra Zorg 3 Volledige vergoeding eigen bijdrage
IZA Extra Zorg 4 Volledige vergoeding eigen bijdrage
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

 

IZA Kraamzorglijn: voor al uw vragen

Wilt u meer weten over kraamzorg of het IZA Kraampakket? Bel dan tijdens kantooruren met IZA Kraamzorg: 0900 - 899 85 00 (gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers helpen u graag verder. Voor spoedzorg is de IZA Kraamzorglijn ook buiten kantooruren beschikbaar.

Kraampakket

U krijgt van ons een kraampakket. Deze wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg. Het kraampakket is te bestellen via de IZA Kraamzorglijn 0900 – 899 85 00 (gebruikelijke belkosten).

Kraamzorg aanvragen

Vraag kraamzorg ten minste 5 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aan. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd kan worden verwerkt. Kraamzorg vraagt u eenvoudig aan via het digitale aanvraagformulier. Of telefonisch via de IZA Kraamzorglijn: 0900 – 899 85 00 (gebruikelijke belkosten).

Wij regelen uw aanvraag, de kraamzorgorganisatie neemt vervolgens contact met u op.

U kunt voor kraamzorg terecht bij een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. De kraamzorgorganisaties waarmee wij een contract hebben voldoen aan deze voorwaarden. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen overeenkomst hebben gesloten? Dan moet u bij de nota voor kraamzorg een kopie meesturen van de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP) en, in geval van zorg door een kraamverzorgende, het diploma van de gediplomeerde kraamverzorgende. Houdt u er rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

Wij hebben voor geboortezorg ook Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg). Deze vindt u in Vergelijk en Kies, zoek op 'Integrale geboortezorg'.

Eigen bijdrage kraamzorg thuis of in een geboortecentrum

Voor kraamzorg thuis of in een geboortecentrum betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur kraamzorg. U krijgt maximaal 8 uur per dag kraamzorg voor moeder en kind.

Eigen bijdrage kraamzorg ziekenhuis of geboortecentrum bij bevalling zonder medische noodzaak

Bent u bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak voor het verblijf? Dan krijgt u voor het verblijf maximaal € 215 per dag vergoed. Dit is de maximale vergoeding voor verblijf van moeder en kind samen van € 250. De eigen bijdrage voor kraamzorg van € 35 gaat hier van af. Wordt er meer dan € 250 in rekening gebracht door het geboortecentrum of het ziekenhuis? Dan betaalt u dit zelf. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten ook zelf. Deze meerkosten kunt u mogelijk vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. 

Maximale vergoeding voor verblijf bij bevalling zonder medische noodzaak

Gaat het om:

  • verblijf in een ziekenhuis (bevalling zonder medische noodzaak en kraamzorg)
  • verblijf in een  geboortecentrum (bevalling zonder medische noodzaak)

U krijgt voor het verblijf maximaal € 215 per dag vergoed. Dit is de maximale vergoeding voor verblijf van moeder en kind samen van € 250 per dag min de eigen bijdrage van € 35. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten ook zelf. Deze meerkosten kunt u mogelijk vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? Dan betaalt u hiervoor een maximale eigen bijdrage van € 370,73 voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage kunt u vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen contract hebben? Dan moet u bij de nota voor kraamzorg een kopie meesturen van de indicatiestelling volgens het Landelijk Protocol Kraamzorg (LIP) en, in geval van zorg door een kraamverzorgende, het diploma van de gediplomeerde kraamverzorgende. Houdt u er rekening mee dat u deel van kosten zelf betaalt. Is deze informatie niet meegestuurd, dan ontvangt u geen vergoeding.

Kies een gecontracteerde zorgaanbieder in Vergelijk en Kies. Dan weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de juiste kwaliteitseisen voldoet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA