Probeert u zwanger te raken maar is er sprake van ongewenste onvruchtbaarheid? Dan kan een ivf-behandeling (in-vitrofertilisatie) of een vruchtbaarheidsbevorderende behandeling een oplossing zijn. In de meeste gevallen vergoedt uw basisverzekering deze behandelingen.

Wat is een ivf-behandeling?

Bij een ivf-behandeling worden één of meerdere eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Is er sprake van bevruchting? Dan plaatst de arts de bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder.

Een ivf-poging bestaat uit vier stappen:

 1. De eerste stap is een hormoonbehandeling die ervoor moet zorgen dat de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt een aantal eicellen weg bij de vrouw. Dit heet een follikelpunctie.
 3. De eicellen worden in een laboratorium bevrucht met zaadcellen, waardoor ze langzaam groeien tot een bevruchte eicel.
 4. De arts plaatst 1 of 2 bevruchte eicellen in de baarmoeder.

Een ivf-behandeling telt als poging, nadat stap twee succesvol is afgerond.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt ivf-behandelingen in veel gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering.

 • Bent u een vrouw van 42 jaar of jonger? Dan krijgt u de eerste drie pogingen per zwangerschap vergoed.
 • Als u bent gestart met de eerste, tweede of derde ivf-behandeling dan mag u deze poging na uw 43e verjaardag afronden. Uw zorgverzekering vergoedt deze poging.
 • Bent u een vrouw en jonger dan 38 jaar? Dan krijgt u alleen de eerste en tweede ivf-poging vergoed als er maar één bevruchte eicel (embryo) per keer wordt teruggeplaatst.
 • Zijn er nog embryo’s over na een geslaagde doorgaande zwangerschap? Dan hebt u recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van de embryo’s op basis van de aanspraak ‘Overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen’. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal ivf-pogingen. 

   

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Wat telt als één ivf-poging?

Het terugplaatsen van embryo’s uit een eerdere fase van de behandeling geldt als dezelfde ivf-poging. Maar let op: zijn er nog bevruchte eicellen over als de vrouw zwanger is? Dan hoort het terugplaatsen van deze overgebleven bevruchte eicellen in de baarmoeder niet meer tot dezelfde poging.

Wanneer is er sprake van een doorgaande zwangerschap?

Na 10 weken is er sprake van een doorgaande zwangerschap. Gerekend van het moment dat er eicellen bij de vrouw zijn weggehaald, de follikelpunctie. Als de bevruchte eicellen zijn ingevroren, geldt een minimale periode van 9 weken en 3 dagen na het terugplaatsen in de baarmoeder.

Wanneer hebt u opnieuw recht op 3 ivf-pogingen?

U hebt recht op 3 nieuwe ivf-pogingen:

 • Als er een nieuwe zwangerschapswens is na een doorgaande zwangerschap of u hebt een kind gekregen. En er is opnieuw sprake van ongewenste onvruchtbaarheid.
 • Als u wisselt van partner en allebei onvruchtbaar bent.

Eerdere ivf-pogingen niet effectief?

Als bij eerdere ivf-behandelingen de bevruchting niet is gelukt? Dan biedt een ICSI-behandeling u mogelijk een oplossing. Eén ICSI-behandeling staat gelijk aan één ivf-poging. ICSI is een vergelijkbare behandeling als ivf. Bij ivf worden de eicellen en zaadcellen samengebracht. De zaadcel gaat hierbij zelf de eicel binnen. Bij ICSI wordt de zaadcel in de eicel geïnjecteerd. U krijgt geen vergoeding voor de kosten van eiceldonatie.

Ivf-behandeling in het buitenland

Wilt u een ivf-behandeling in het buitenland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Lees meer over de criteria en de hoogte van de vergoeding in het overzicht Vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland.

Vergoeding overige behandelingen vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor gynaecologische of urologische behandelingen en operaties die de vruchtbaarheid (fertiliteit) bevorderen. Onder deze zorg vallen ook kunstmatige inseminatie en intra uteriene inseminatie (IUI). Er worden dan kunstmatig zaadcellen in de baarmoeder geplaatst. Dit is vaak de eerste vruchtbaarheidsbehandeling die wordt toegepast. U hebt als vrouw tot 43 jaar recht op deze vergoeding.

Toestemming

U hebt voor een ivf-behandeling een verwijsbrief nodig van uw gynaecoloog of uroloog. Voor een vruchtbaarheidsbehandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist voldoende.

Waar mogen de behandelingen plaatsvinden?

De ivf-behandeling moet worden uitgevoerd door een gynaecoloog in een hiervoor vergunninghoudende instelling. Voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen gaat u naar een gynaecoloog of uroloog. U vindt de zorgaanbieders die wij voor deze zorg hebben gecontracteerd in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

Ivf in het buitenland

Of u in aanmerking komt voor ivf, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld van uw leeftijd en hoe lang u al probeert zwanger te worden. Wilt u naar het buitenland voor een ivf-behandeling? Neem dan vooraf contact met ons op:

 • IZA klantenservice: 0900 – 8036 (gebruikelijke belkosten)
 • Bellen vanuit het buitenland: +31 24 329 76 45

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Eigen Risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA