Eén miljoen vrouwen in Nederland hebben last van ongewild urineverlies. Bent u één van die vrouwen? Zet dan vandaag de eerste stap om er iets aan te doen. U kunt uw probleem meestal verminderen en vaak helemaal verhelpen, bijvoorbeeld met de IncontinentieZorgService. Dit doet u onder begeleiding van een continentieverpleegkundige. 
De gecontracteerde zorgaanbieder zal bij incontinentiemateriaal voor de vrouwelijke verzekerden altijd naar dit programma verwijzen. Deelname aan dit programma lijdt vaak tot een gunstig effect op het (toekomstig) verbruik.

Zo werkt de IncontinentieZorgService

Met deze service kunt u, onder begeleiding van een continentieverpleegkundige, eenvoudig en in korte tijd belangrijke stappen zetten naar een mogelijke oplossing voor uw ongewild urineverlies.

Stap 1 - Vragenlijst

U vult online een vragenlijst in. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek door een uroloog en wordt gebruikt om bij u de juiste diagnose te stellen.

Stap 2 – Medische conclusie

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u online een medische conclusie met aanbevelingen. Na de diagnose kunt u zelf aan de slag met de adviezen. U kunt na de diagnose ook een persoonlijk huisbezoek aanvragen.

Stap 3 - Huisbezoek

Als u wilt, kan er bij u aan huis een gespecialiseerde continentieverpleegkundige langskomen. In overleg met u vindt er een bekkenbodemonderzoek plaats. Na het onderzoek bespreekt de continentieverpleegkundige de diagnose en adviezen met u. Ook geeft zij u advies over bijvoorbeeld uw leefstijl of drinkpatroon. En ze geeft u oefeningen, waarmee u zelf iets aan het urineverlies kunt doen. Vervolgens gaat u aan de slag met de adviezen en oefeningen. De verpleegkundige blijft u ook na het huisbezoek begeleiden. Zij neemt na één maand en na twee maanden telefonisch contact met u op om te bespreken hoe de oefeningen verlopen en of verbetering merkbaar is. Ook geeft zij u extra advies als dit nodig is.

Vergoeding

U krijgt de IncontinentieZorgService vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat die een contract met ons heeft. 

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie kan u helpen als u last hebt van ongewild urineverlies. Bent u 18 jaar of ouder? Dan hebt u vanuit uw basisverzekering recht op de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie. Als u meer fysiotherapie behandelingen vergoed wilt krijgen, kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Lees meer over de vergoeding voor fysiotherapie en bekkenfysiotherapie.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA