Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis verzorgd kunnen worden, kunnen terecht in een hospice of Bijna-Thuis-Huis. Hier kunt u tot aan uw overlijden worden verzorgd.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Het verblijf en de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis worden (deels) vergoed uit uw basisverzekering. Dit hangt onder andere af van de indicatiestelling en of het om een toegelaten instelling gaat.  

Bel met onze Zorgadviseurs voor meer informatie. Zij vertellen u precies waar u terechtkunt

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Het hospice of Bijna-Thuis-Huis berekent meestal een eigen bijdrage. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en verpleegkundige zorg. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) deze eigen bijdrage.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 130 per dag
IZA Classic Comfort Maximaal € 130 per dag

 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA