Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis verzorgd kunnen worden, kunnen terecht in een hospice of Bijna-Thuis-Huis. Hier kunt u tot aan uw overlijden worden verzorgd.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor het verblijf in een hospice. 

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Het hospice of Bijna-Thuis-Huis berekent meestal een eigen bijdrage. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en verpleegkundige zorg. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) deze eigen bijdrage.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 130 per dag
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 130 per dag
IZA Classic Comfort Maximaal € 130 per dag

 

Wie mag de zorg verlenen?

Een door ons erkend hospice/Bijna-Thuis-Huis mag deze zorg verlenen. Op Agora.nl vindt u een overzicht van de erkende hospices/Bijna-Thuis-Huizen in uw regio.

Gaat u naar een hospice of Bijna-Thuis-Huis dat niet door ons is erkend? Dan vergoeden wij de kosten niet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA