Hebt u in het ziekenhuis gelegen? Dan kan het fijn zijn om daarna wat hulp te krijgen bij het huishouden. In sommige gevallen krijgt u hiervoor een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor gezinshulp vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Hebt u na uw ziekenhuisopname behoefte aan huishoudelijke hulp? En maakt u op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hier geen aanspraak op? Dan krijgt u (in sommige gevallen) de kosten van huishoudelijke hulp vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Maximaal 6 uur per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal 12 uur per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal 14 uur per jaar
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

 

Wanneer hebt u recht op een vergoeding voor huishoudelijk hulp?

  1. De huishoudelijke ondersteuning wordt bij u thuis geboden binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag door IZA Zorgadvies en bemiddeling. Behalve als u de hulp op een later moment wilt.
  2. Onder huishoudelijke hulp wordt niet verstaan verpleegkundige of medisch handelen of lichamelijke verzorging.

 

U kunt terecht bij een door ons gecontracteerde organisatie.
Voor het aanvragen van huishoudelijk hulp kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en wachtlijstbemiddeling op 088 – 131 16 13. Dit kan op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u de kosten niet vergoed.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA