Moet u revalideren van meerdere ziekten na een ongeval, een medische ingreep of een operatie als gevolg van ouderdom? Dan hebt u recht op geriatrische revalidatie. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg start binnen een week na een ziekenhuisverblijf. Of na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp. Of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als u een acute aandoening hebt.

U hebt recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie vanuit uw basisverzekering. Bij geriatrische revalidatie ondergaat u een multidisciplinaire revalidatie behandeling die aan uw individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo is aangepast. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele andere aandoeningen.

Geriatrische revalidatie is voornamelijk gericht op kwetsbare ouderen. Het doel is u te helpen terugkeren naar uw thuissituatie en weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerd: maximaal 100%
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Medisch Noodzakelijke Verblijf

U hebt alleen recht op geriatrische revalidatie als er sprake is van medische noodzakelijke zorg. Zorg waarvoor u 24 uur of langer moet verblijven in een medische instelling. Maar let op: is er sprake van eerder verblijf in een medische instelling door geestelijke beperkingen zoals dementie of een psychiatrische aandoening? Dan hebt u geen recht op een vergoeding.

Verwijsbrief

U hebt voor revalidatie een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Toestemming

Voor revalidatie hebt vooraf onze toestemming nodig. Zo weet u zeker dat uw revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt die de toestemming voor u aan. Bij een niet-gecontracteerde aanbieder doet u dat zelf.

Maakt u gebruik van geriatrische revalidatie? Dan dient het team van deskundigen gespecialiseerd te zijn op het gebied van geriatrische revalidatie en onder leiding te staan van een specialist ouderengeneeskunde.

Eigen Risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding: 

Bekijk hier wat u maximaal vergoed krijgt: lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners

Dit geldt niet als u IZA Eigen Keuze hebt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA