Fysiotherapie

Hebt u fysiotherapie nodig vanwege een chronische aandoening? Dan krijgt u in specifieke gevallen een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Hebt u een chronische aandoening? Dan krijgt u vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit uw basisverzekering.

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u uw vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruiken.

Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Zorgverlener met of zonder contract?

Verzekering Vergoeding fysiotherapie
IZA Ruime Keuze

Zorgverlener met contract: 100% vergoed
Zorgverlener zonder contract: maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Alle zorgverleners: maximaal 100% vergoed van het marktconform tarief


Vergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen

Voor de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening kunt u uw vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruiken. Deze vergoeding geldt voor:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Oedeemtherapie
 • Manuele therapie

Aanvullende verzekering Uw vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Eerste 20 behandelingen
IZA Extra Zorg 2 Eerste 20 behandelingen
IZA Extra Zorg 3 Eerste 20 behandelingen
IZA Extra Zorg 4 Eerste 20 behandelingen
Classic Comfort Eerste 20 behandelingen

Goed om te weten

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan geldt een maximumbedrag per behandeling. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Verwijsbrief

Hebt u een chronische aandoening? En hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Hieruit moet blijken dat u behandeld moet worden voor een aandoening die is opgenomen in de lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering).

Toestemming

Ook hebt u toestemming nodig van IZA. U hoeft deze toestemming niet zelf te regelen als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Houdt u er dan rekening mee dat de therapeut hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn.


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA