Fysiotherapie

Hebt u fysiotherapie nodig vanwege een chronische aandoening? Dan krijgt u een specifieke gevallen een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Hebt u een chronische aandoening? Dan krijgt u alle behandelingen vergoed uit uw basisverzekering.

Zorgverlener met of zonder contract?

Verzekering Vergoeding fysiotherapie
IZA Ruime Keuze

Zorgverlener met contract: 100% vergoed
Zorgverlener zonder contract: maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Alle zorgverleners: maximaal 100% vergoed van het marktconform tarief

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Kinderfysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Kinderoefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Houdt u er dan rekening mee dat de therapeut hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn.


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

Verwijsbrief

Hebt u een chronische aandoening? En hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Hieruit moet blijken dat u behandeld moet worden voor een aandoening die is opgenomen in de lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering).

Toestemming

Ook hebt u toestemming nodig van IZA. U hoeft deze toestemming niet zelf te regelen als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA