Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor 10 uur ergotherapie. Voorwaarde is dat u met deze zorg uw zelfzorg en zelfredzaamheid bevordert of herstelt. U kunt nog 5 uur per jaar vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Maximaal 10 uur ergotherapie per jaar.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

In onze aanvullende verzekeringen hebt u recht op een vergoeding voor vijf uur ergotherapie per jaar.

U kunt zich laten behandelen door een ergotherapeut. Met Vergelijk en Kies vindt u alle ergotherapeuten bij u in de buurt. En ziet u ook met welke therapeuten wij een contract hebben.

Waar mag de zorg worden verleend?

Is de behandeling volgens uw zorgaanbieder medisch noodzakelijk? Dan kan zorg bij u thuis worden verleend. Overige ergotherapeutische zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.

Eigen Risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een ergotherapeut die geen contract met ons heeft? En hebt u IZA Ruime Keuze. Of maakt u gebruik van de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. Bekijk de maximale vergoedingen voor ergotherapie.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA