Heeft uw kind problemen met leren, concentreren of met het geheugen door ADHD of ADD? Het Cogmed trainingsprogramma kan uw kind helpen bij deze ontwikkelingsstoornissen.

Vergoeding Cogmed vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor Cogmed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt wel andere psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Vergoeding Cogmed vanuit de aanvullende verzekeringen

Onderstaande vergoedingen gelden voor kinderen tot 18 jaar:

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 3 € 400 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 4 € 400 per kalenderjaar
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist. 

U kunt terecht bij een:

  • psychotherapeut
  • klinisch (neuro)psycholoog
  • psychiater
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • kind- en jeugdpsycholoog die is ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • orthopedagoog-generalist die is ingeschreven in het register van de Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

De behandelaar moet gecertificeerd zijn als Cogmed-coach. Kijk op www.cogmed.nl welke Cogmed-coach de zorg mag verlenen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA