Een borstamputatie heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van een vrouw. In veel gevallen is een borstprothese gelukkig mogelijk. Hieronder leest u wanneer u bij IZA voor vergoeding van een borstprothese in aanmerking komt.

Vergoeding uit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor:

  • een borstprothese na een hele of gedeeltelijke borstamputatie
  • het verwijderen van de prothese, bijvoorbeeld bij ernstige kapselvorming of lekkage
  • het klieven of wegsnijden van het kapsel
  • het operatief plaatsen of vervangen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst (het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders als:

- er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi), en;

- er minder dan 1 cm klierweefsel is, aangetoond door middel van een echo

Ingrepen bij transseksualiteit

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken krijgt. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.

Mammaprothese

Bent u op zoek naar een mammaprothese? Bekijk dan de vergoeding voor hulpmiddelen.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Toestemming

U hebt voor plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie vooraf toestemming nodig. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen.

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist. In Vergelijk en Kies vindt u aanbieders van zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u uw eigen risico.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA