Hebt u een probleem met uw gehoor? En wilt u advies over een passend gehoorapparaat? Vanuit uw basisverzekering hebt u een vergoeding voor audiologische zorg.

Wat valt onder audiologische zorg?

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur
  • noodzakelijk psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Bekijk hier de vergoeding voor een gehoorapparaat.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U bepaalt altijd zelf naar welke zorgaanbieder u gaat. U krijgt een volledige vergoeding voor audiologische zorg. Maar kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de basisverzekering die u kiest.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief


Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U hebt hiervoor geen aanvullende verzekering nodig. Audiologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten.

Bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u direct terecht bij specifiek voor uw zorgverzekering gecontracteerde audiciens voor een volledige gehoormeting.
U vindt de voor uw zorgverzekering gecontracteerde audiciens in Vergelijk en Kies.

U kunt hiervoor naar een audiologisch centrum gaan. In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Deze centra voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Dit geldt niet als u IZA Eigen Keuze hebt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA