Maakt u gebruik van homeopathische of antroposofische geneesmiddelen? Vanuit onze aanvullende verzekering hebt u (in sommige gevallen) recht op een vergoeding van de kosten.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen vanuit de basisverzekering.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u (in sommige gevallen) de kosten van homeopathische of antroposofische geneesmiddelen vergoed.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 450 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 650 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 850 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 260 per jaar

Wilt u weten of een middel wordt vergoed?

De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten volgens de geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en moeten in de Taxe Homeopathie van
Z–index een registratie HA of HM hebben. U kunt het Z-indexnummer bij uw zorgaanbieder opvragen en contact met ons opnemen. Aan de hand van dit nummer kunnen wij u informeren of het middel wordt vergoed. Uw apotheek of apotheekhoudend huisarts kan ook nakijken of het middel een HA of HM registratie in de Taxe Homeopathie heeft.

Voor het vragen over alternatieve geneeswijzen kunt u contact opnemen met onze de afdeling Zorgadvies en wachtlijsbemiddeling op 088 – 131 16 13. Dit kan op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Voorschrift

U hebt een voorschrift nodig van een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg, verloskundige of klassiek homeopaat.

Wie mag de (genees)middelen leveren

Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts mag de middelen leveren.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA