Wetten en regels

De wet die de omgang met persoonsgegevens regelt, is de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gedragscode

Op basis van deze wet hebben veel branches en beroepsgroepen een gedragscode opgesteld. Dit hebben verzekeraars ook gedaan. Eén voor financiële instellingen en één voor zorgverzekeraars. 

Meer lezen?