Gegevens en privacy

Voor de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Voor welke doeleinden heeft IZA uw gegevens nodig? En hoe verwerken en beschermen we die? U leest het hier.

Dit doen we met uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens gebruiken we bij de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van onze verzekeringstaak en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarnaast hebben we bepaalde gegevens nodig voor bijvoorbeeld fraudepreventie en statistische analyses. En bovendien om u te kunnen informeren over andere producten en diensten die mogelijk voor u interessant zijn.

Verwerking bijzondere gegevens

Voor al onze verzekeringen (behalve het Basispakket zorg) vragen wij u naar strafrechtelijke gegevens en verzekeringshistorie. Dit doen we omdat we graag willen weten met wie we zaken doen. En omdat we ervoor willen zorgen dat onze klanten snel en makkelijk een terechte claim vergoed krijgen. Uw gegevens worden ook bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist opgevraagd. Deze stichting verzamelt gegevens van alle aangesloten verzekeraars met het doel risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is hierop van toepassing.

Meer lezen?