IZA is onderdeel van Coöperatie VGZ. Dit is een coöperatie zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. 

Geen winstoogmerk

Omdat Coöperatie VGZ geen winstoogmerk heeft, gaat de winst altijd:

  • terug naar de zorg
  • terug naar onze verzekerden
  • naar onze reserves die we verplicht zijn aan te houden

Premiestijging beperkt

In 2015 heeft Coöperatie VGZ een winst behaald van € 214 miljoen. Deze winst en een deel van de reserves (in totaal € 411 miljoen) hebben we gebruikt om de premiestijging voor u te beperken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het positieve resultaat over 2015? Kijk op de website van Coöperatie VGZ.