Het kan gebeuren dat u nu nog een rekening van ons krijgt voor bijvoorbeeld het eigen risico van 2015. Wij snappen dat dit vervelend is. Waarom krijgt u die rekening nu pas? Dat komt omdat wij de rekening van het ziekenhuis of een andere zorgaanbieder vaak niet eerder ontvangen.

Zorgaanbieder wacht met rekening sturen

Vooral ziekenhuizen wachten wat langer met het opsturen van de rekening, zodat ze alle kosten van uw behandeling in één keer - als één pakketje - naar ons kunnen sturen. Zo’n pakketje heet een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

DBC sluit soms pas na een jaar

Hebben wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen? Dan ontvangt u van ons een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis lang met het versturen van de rekening. Dit kan wel een jaar duren. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (DBC) is gestart.

Behandeling gestart in 2015? Dan betaalt u eigen risico van 2015

Is uw behandeling (uw DBC) in 2015 gestart en in 2016 gesloten? Dan krijgt u pas in 2016 de rekening. U betaalt dan uw eigen risico van 2015. Loopt uw behandeling die u in 2015 bent gestart in 2016 nog door? Dan kan het ook zijn dat voor uw behandeling een tweede DBC in 2016 wordt geopend. Daarvoor betaalt u wel uw eigen risico van 2016.

Meer weten over DBC’s? Bekijk de video.

Verwerkingstijd wordt korter

Sinds vorig jaar moet een DBC na maximaal 120 dagen gesloten worden. Wij zijn dan nog steeds afhankelijk van wanneer het ziekenhuis de kosten bij ons declareert, maar dat kan dus eerder dan voorheen. Zo weet u eerder waar u aan toe bent.

Meer informatie in Mijn IZA

De rekeningen van het ziekenhuis vindt u in Mijn IZA.

Arnhem, 26 januari 2016