Op Prinsjesdag maakte de regering haar plannen voor onder andere de zorg in 2016 aan het publiek bekend. Wat betekenen deze plannen voor u? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Uw eigen risico

In 2016 hebt u een verplicht eigen risico van € 385. Dit is een door de overheid vastgesteld bedrag. Het betekent dat u de eerste € 385 zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico.

Uw eigen bijdrage in 2016

Naast eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt en hoe hoog de eigen bijdrage is. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Het kan dus zijn dat u voor een medicijn zowel een eigen bijdrage als eigen risico betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Lees meer over eigen risico en eigen bijdrage

Wijzigingen in uw basisverzekering

Op Prinsjesdag worden de nieuwe wetten en regels over de zorg bekend. Op deze dag wordt er dus ook duidelijk wat er in uw basisverzekering voor volgend jaar verandert. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering in 2016:

  • Medisch specialistische zorg mag in 2016 ook worden verleend door een sportarts, als dit tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort.

  • Medisch noodzakelijk zittend ziekenvervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar. Dit wordt vanaf 1 januari 2016 vergoed vanuit de basisverzekering. Voor dit vervoer betaalt u wel een eigen bijdrage.

  • De eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor kinderen tot 18 jaar vervalt.

Waar u niets over hoort op Prinsjesdag

Over uw aanvullende verzekeringen en de hoogte van uw premie wordt niets gezegd op Prinsjesdag. De zorgverzekeraars bepalen de inhoud van de aanvullende verzekeringen en de hoogte van de premie. Eind november maken wij alle wijzigingen voor de verzekeringen bekend.

Hoe stelt de overheid de nominale premie vast?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt ieder jaar met Prinsjesdag de rekenpremie bekend. Het ministerie baseert deze premie op de verwachte kosten van de zorg van het volgende jaar, en berekent wat dat per premiebetaler betekent.

Deze rekenpremie toont dus alléén de zorgkosten. Het laat niet het inkoopvoordeel dat de zorgverzekeraar behaalt door goede afspraken met zorgaanbieders te maken zien en ook niet de bedrijfskosten van die zorgverzekeraars. Het resultaat van deze som wordt uw premie. Dit verklaart ook het verschil in premies. De ene zorgverzekeraar maakt betere afspraken dan de andere zorgverzekeraar.

Lees meer over de opbouw van uw premie

Benieuwd hoeveel eigen risico u nog over hebt in 2015?

In Mijn IZA kunt u uw eigen risico inzien. Ook kunt u eenvoudig uw zorgkosten declareren en uw facturen bekijken en betalen.

Inloggen Mijn IZA