Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties. Dit is extreem hoog: binnen andere beroepsgroepen kreeg slechts iets meer dan de helft van de werknemers te maken met ingrijpende veranderingen. Dit zijn conclusies uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van Binnenlands Bestuur en IZA.

Minder werkplezier

Het meemaken van een reorganisatie zorgt ervoor dat het plezier om naar het werk te gaan afneemt. Twee derde van de ambtenaren die in de afgelopen twee jaar een reorganisatie meemaakte, gaat nog met plezier naar het werk. Bij ambtenaren die dat bespaard bleef, is dat percentage flink hoger: driekwart van hen gaat elke dag fluitend richting de werkplek.

Lagere tevredenheid na reorganisatie

Grote veranderingen hebben niet alleen invloed op het werkplezier. Ook het gevoel dat er zinvol werk wordt gedaan en de mate van voldaan terugkomen na het werk gaan flink omlaag na een reorganisatie. Dit gevoel is bij ambtenaren sterker dan bij niet-ambtenaren (68 tegen 58 procent). Daarnaast geeft 17 procent van de ambtenaren aan zich al moe te voelen nog voordat een werkdag begint, tegenover 14 procent in andere beroepsgroepen.

Over het algemeen met plezier naar het werk

Gelukkig is er ook goed nieuws. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat werkenden over het algemeen toch met plezier naar het werk gaan. En ook dat zij vaak voldoening uit hun werk halen: een ruime meerderheid is tevreden met het werk dat men doet. Veranderingen van werkwijzen, zoals een kanteling, hebben volgens het onderzoek geen invloed op het werkplezier.


Verantwoording:

Het onderzoek van I&O Research vond online plaats tussen 3 en 13 november 2016. 2.534 ambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties deden mee aan het onderzoek. Daarnaast vulden 2.476 werkenden uit andere beroepsgroepen de vragenlijst in.