Hebt u vorig jaar een behandeling gehad? Dan kan het zijn dat u nu pas de rekening voor het eigen risico krijgt. Dat komt omdat wij de rekening van uw zorgaanbieder soms pas laat krijgen. Wij leggen u graag uit hoe dit zit.

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in 2016 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2016. En als u in 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Voor bepaalde zorg werkt dat anders. Zo rekenen ziekenhuizen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na een van tevoren bepaald aantal dagen. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC.

Wij kijken naar het jaar waarin uw behandeling is gestart

Is uw behandeling (DBC) in 2016 gestart en in 2017 gesloten? Dan krijgt u pas in 2017 de rekening. Maar voor het eigen risico kijken wij naar wanneer de behandeling is gestart. Dus als u eigen risico moet betalen, betaalt u voor deze DBC uw eigen risico van 2016. Wordt er voor uw behandeling een tweede DBC in 2017 geopend? Dan betaalt u hiervoor uw eigen risico van 2017.

Voorbeeld 1

In november 2016 bezoekt u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2017 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2016 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2017.

Voorbeeld 2

In november 2016 ondergaat u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2017. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie over 2016. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2017.

Meer weten?

U kunt voor meer informatie over de rekening van het ziekenhuis kijken in Mijn IZA.